preview

Střední škola služeb s.r.o.

Naše škola připravuje žáky, absolventy základních škol a učebních oborů, v denním i dálkovém studiu v oborech obchodu a služeb. Tyto obory přímo souvisí s aktuálními trendy naší ekonomiky.Připravujeme studenty tak, aby se po ukončení studia úspěšně uplatnily v obchodu, v činnostech provozních, v oborech služeb. Praktické činnosti umožňují našim studentům seznámit se bezprostředně s problematikou soukromého podnikání, pěstují v nich ekonomické myšlení a právní myšlení, probouzí v nich podnikatelského ducha.Svojí odborností, obsahem vzdělání a systémem výuky usilujeme o to, aby se z absolventů naší školy stali úspěšní a perspektivní lidé, kteří uspějí na trhu práce nebo se prosadí jako podnikatelé.Snahou školy je nabídnout absolventům ZŠ především ty obory, které svou nabídkou nepokrývají státní školy. Ve školním roce 1998–⁠1999 škola nabídla absolventům ZŠ nově povolené obory, které se dosud v okrese Uherské Hradiště nevyučovaly: kadeřník a aranžér, ve školním roce 2000–⁠2001 řezník – uzenář a nástavbový studijní obor Podnikání, určený především pro absolventy učebních oborů.Od školního roku 2005–⁠2006 i čtyřletý obor Management potravinářských výrob ukončený maturitní zkouškou.Škola v současné podobě provozuje svou činnost od roku 1997, kdy došlo ke změně zřizovatele.Následně k 1. 8. 1998 došlo ke sloučení Soukromé střední školy obchodu, služeb a provozu hotelů, s.r.o. a I. Soukromého učiliště, s.r.o. v jeden subjekt se současným názvem Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Učiliště služeb a společného stravování, s.r.o. Od 1. 8. 2006 škola působí pod novým názvem Střední škola služeb s.r.o.

preview

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o. v Kroměříži - odloučené pracoviště ve Zlíně

Vážení návštěvníci,vítám vás na internetových stránkách naší školy. Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o. Zlín působí ve Zlínském kraji od roku 1992 a za tuto dobu si vydobyla silné postavení mezi středními školami ekonomického směru. Do roku 2020 prošlo školními lavicemi přes 4700 studentů, kterým dala škola dobrý základ do jejich dalšího života. Mezi našimi absolventy nejsou jenom úspěšní podnikatelé a ekonomové, jak by se dalo ze zaměření školy usuzovat, ale také vysokoškolští učitelé, hudební skladatelé, spisovatelé, sportovci, redaktoři a další, kteří se uplatnili jak v naší vlasti, tak v zahraničí. Toho bychom nedosáhli bez kvalifikovaných učitelů, jejich erudovanosti a důrazu na kvalitu výuky.Naše škola nabízí proti jiným školám řadu výhod, mezi které patří například menší počet žáků ve třídách, nadstandardní vybavení, pestré školní i mimoškolní aktivity, individuální přístup pedagogů, četné konzultace pro studenty, spolupráce s rodiči a podobně. Rovněž se snažíme o to, aby se žáci cítili ve škole příjemně, a mohli se tak dále rozvíjet a zdokonalovat. Velkou devizou je na naší škole mimo jiné zakládání a činnost studentských firem, ve kterých si žáci osvojují základy podnikání v kontrolovaných podmínkách, kde studenti uskutečňují různé projekty, a získávají tak první cenné zkušenosti na cestě k samostatnému podnikání.Tyto internetové stránky slouží široké veřejnosti k získání informací o našich aktivitách, studentům umožní přístup ke studijním materiálům a e-learningovému vzdělávání, rodičům poskytnou informace o studiu jejich dětí a zájemcům základní informace o studiu na naší škole. Podrobnější informace o studiu rádi poskytneme zájemcům například na dnech otevřených dveří.Přijďte se sami přesvědčit, budeme se těšit.Mgr. David Martinekředitel školy

preview

Střední škola obchodně technická s.r.o. Zlín

POSLÁNÍ ŠKOLY Naše škola poskytuje inspirující a dynamické studijní prostředí v centru krajského města Zlín.Nabízíme moderní, vyvážený a komplexní studijní program, zaměřený především na studenta jako takového. Soustavně se snažíme vytvářet a podporovat ve všech oblastech života školy pozitivní klima a týmového ducha. Děláme také vše k tomu, abychom naše studenty vybavili do života všemi dovednostmi i vlastnostmi, které z nich učiní sebejisté, ohleduplné a zodpovědné členy společnosti bez ohledu na to, kde se rozhodnou žít.Ve vzdělávacím institutu ORBIS dosahujeme vysokých standardů a přihlížíme k individuálním potřebám každého studenta.Naši učitelé jsou plně kvalifikovaní, kreativní a svědomití pedagogové. Jejich učební postupy jsou pro studenty všech věkových skupin koncipovány tak, aby napomáhaly rozvoji sebejistoty, spolupráce, inovace a vlastní kreativity.Nesmírnou výhodou je i velmi příznivý počet studentů v jednotlivých třídách a moderní technické a informační zázemí a vybavení. To umožňuje našim pedagogům i asistentům pedagogů učinit vše k tomu, aby se z každé vyučovací hodiny stal maximálně interaktivní, smysluplný zážitek.Ve vzdělávacím institutu ORBIS poskytujeme náročný studijní program a takové vzdělávací prostředí, které ve studentech podporuje rozvoj přemýšlivého, zvídavého a nestranného přístupu k vlastnímu vzdělávání.S čím se na naší škole setkáte:Partnerský přístupDůvěraBezpečné a přátelské prostředíVnímavost k otázkám a problémům životního prostředíIndividuální přístup k žákům se specifickými vzdělávacími potřebamiOsobnostní rozvoj, týmová spolupráce,Slušnost, píle a pracovitostLaskavost, náročnost a důslednostSpolupráce s rodiči a zákonnými zástupciCo nabízíme:Moderní vzdělávání v centru ZlínaPříspěvky na zahraniční stážeNěkolik druhů stipendiíOdborné praxeMožnou garanci zaměstnáníKvalitní přípravu na vysokoškolská studiaHledáte-li pro svého syna či dceru to nejlepší vzdělání, vzdělávací institut ORBIS-Střední škola v centru Zlína je správnou volbou.