preview

Střední škola oděvní a služeb Vizovice

Popis

Střední škola oděvní a služeb Vizovice  je často nazývána "Školou krásy". Odpovídají tomu vyučované obory: Kosmetička, Kadeřník, Krejčí, Fotograf a Vlasový specialista. Studenti od prvopočátku studia úzce spolupracují
s českými i zahraničními odbornými firmami. Zúčastňují se celostátních a mezinárodních odborných soutěží, ve kterých se pravidelně umísťují na předních místech.  Absolventi školy se lehce a snadno umísťují na tuzemském i zahraničním trhu práce. 

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.souviz.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/ssosvizovice01/
Instagram: https://www.instagram.com/ssos_vizovice/…=cs
Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Kosmetické služby

Fotograf

Krejčí kód oboru 31-58-H/01

Kadeřník kód oboru 69-51-H/01

Vlasový specialista

Kadeřník, zkrácené studium kód oboru 69-51-H/01

Podrobné informace o škole

Střední škola oděvní a služeb Vizovice 

S vývojem školy kromě tradičních oborů vzdělání přicházely obory nové. V současné době škola připravuje na povolání cca 420 žáků v oborech vzdělání s maturitní zkouškou i výučním listem.

Kromě tradiční výuky je škola "Centrem celoživotního vzdělávání dospělých" , které zahrnuje různé rekvalifikační kurzy vycházející zejména z vyučovaných oborů školy a přípravné kurzy k získání profesní kvalifikace(viz Rekvalifikace).

  • 4leté s maturitní zkouškou: Kosmetické služby, Fotograf
  • 3leté s výučním listem: Kadeřník a Krejčí
  • 2leté denní nást.studium s MZ: Vlasový specialista
  • 1leté denní zkrácené studium: Kadeřník

Velkému zájmu veřejnosti se těší především rekvalifikační kurzy:

Základy digitální fotografie, Základy digitální a černobílé fotografie Jazykové kurzy dle zájmu (AJ, NJ, RJ), kurzy práce na PC dle zájmu a poptávky; 

Konstrukce základních střihů dámských oděvů, Základy krejčovských dovedností, Krejčovské dovedností   pro pokročilé; 

Vizážistika a barvové poradenství, Barvení obočí a řas včetně úpravy obočí a denního líčení, Barvení obočí   a řas.

Přípravné kurzy k získání profesní kvalifikace:

Kosmetička;  Manikérka a nehtová designérka;  Pedikérka a nehtová designérka;  Kadeřník

Připravujeme také vzdělávací programy na „zakázku“ pro různé organizace a firmy. Např. vzdělávací program určený pro administrativní pracovníky: Pravidla písemné komunikace aj.

V roce 2004 získala škola Zlatý diplom od Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu ČR v Praze (ATOK) za výukové kvality školy v oděvních oborech. Jsme na něj pyšní, neboť doposud byl přiznán jen několika málo středním školám v České republice. Absolventi oděvních oborů dostávají od asociace společně s vysvědčením o maturitní zkoušce či výučním listem „dekret z ATOKU“, který jim umožňuje přednostní uplatnění a získání zaměstnání v oděvních oborech nejen v tuzemsku, ale ve všech zemích Evropské unie. Vybraní představitelé ATOKu se také účastní závěrečných zkoušek a opětovně sledují uplatnění našich absolventů na trhu práce.

Od 11. března 2009 je škola certifikovanou institucí International Education Society, London (IES). V posledním hodnocení v roce 2020 škola dosáhla na rating BBB jako „Vysoce erudovaná a profesionálně vedená instituce“.

Tímto mezinárodním hodnocením se můžeme pochlubit jako jediná krajská střední škola ve Zlínském kraji. 
IES je jediná evropská společnost, která od roku 1997 certifikuje vzdělávací instituce a jejich absolventům vydává mezinárodně uznávané certifikáty, jež jsou ideálním doplňkem k výučnímu listu, maturitní zkoušce i diplomu. Tento certifikát prostřednictvím ratingu dokladuje úroveň školy a tvoří tak s maturitním vysvědčením nebo s výučním listem ucelenou dokumentaci pro budoucího zaměstnavatele. Certifikát je výborně uplatnitelný na domácím i zahraničním trhu práce. Každému je srozumitelný, protože je vydáván v češtině a angličtině. Dle potřeby si lze vybrat i z dalších 30 světových jazyků. Kromě informace o úrovni školy, na které absolvent získal střední vzdělání ať už s maturitou nebo výučním listem, obsahuje certifikát rovněž dvojjazyčnou přílohu, která přesně specifikuje profil absolventa, což jsou pro zaměstnavatele důležité informace o náplni studia a o konkrétních odborných znalostech a dovednostech držitele certifikátu. Každý certifikát je z důvodu ochrany před paděláním opatřen ochrannými prvky – pečetí se zlatoražbou a hologramem. Identitu certifikátu a jeho vlastnictví konkrétní osobou si může každý zaměstnavatel okamžitě zkontrolovat prostřednictvím internetu, a to zadáním identifikačního kódu certifikátu.

Vždy minimálně na pět let dopředu máme vypracovanou rozvojovou koncepci školy. Ta musí být vždy v souladu s požadavky trhu práce zejména ve Zlínském kraji. Soustavně se zabýváme inovací výchovně vzdělávací práce - formami a metodami učení, formami, metodami a postupy práce včetně objektivního hodnocení, uplatnění absolventů na trhu práce apod..

Nedílnou součástí školy je také domov mládeže a školní jídelna. 
Škola zaměstnává 48 pedagogických a 30 ekonomicko-hospodářských pracovníků. 

Významnou činností školy je spolupráce s Národním ústavem vzdělávání v Praze při tvorbě nových učebních dokumentů a nakladatelstvím Informatorium při přípravě a recenzí odborných učebnic.

Pracujeme v radě Asociace kadeřníků a kosmetiček středních škol ČR (AKAKOS), jsme členy Unie kosmetiček ČR, Asociace pedikérů ČR, členové Kosmetologické společností ČR, členové Asociace službových oborů středních škol v ČR, členové Asociace výchovných poradců, členové Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, členové Asociace středoškolských klubů ČR, členové Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu ČR, členové Komory fotografů ČR aj. Všechno toto členství a vzájemná spolupráce silně ovlivňuje zejména odborné vzdělávání a následné uplatňování našich absolventů na trhu práce.

Neodmyslitelnou součástí „dnešní školy“ je partnerská spolupráce s odbornými firmami. Významným, kvalitu poskytovaných služeb, ovlivňujícím prvkem, je bezesporu aktivní spolupráce školy se sociálními partnery, odbornými podnikatelskými subjekty v česku i v zahraničí. Za posledních osmnáct let se naše spolupráce ještě více rozšiřuje a zkvalitňuje. Při výběru firem přihlížíme k jejich prosperitě na trhu práce, mezinárodní úrovni a ochotě a zájmu se školou spolupracovat. S odbornými firmami řešíme především modernizační záměry, aktualizaci a tvorbu nových vzdělávacích záměrů, školení a praktické stáže odborných učitelů i žáků, odborné soutěže žáků, sponzorskou podporu talentovaných žáků, uplatnitelnost absolventů na trhu práce v tuzemsku i v zahraničí a mnoho dalších aktuálních výzev. Každým rokem uskutečňujeme společné setkání zástupců firem, vedení školy a odborných učitelů. Řěšíme odborná pracoviště žáků, odbornost žáků, žákovské projekty, výsledky v celostátních a mezinárodních soutěžích apod.  
Spolupracující partneři umožňují škole nejen využívat dohody o slevách při odběru materiálu na výuku do odborném výcviku, ale poskytují pro pedagogy a žáky zdarma odborné semináře a školení k doplňování a inovaci jejich odborných znalostí a dovedností, seznamují je s nejnovějšími materiály a technologickými postupy, věnují nebo půjčují škole nejmodernější přístrojovou techniku a v neposlední řadě si z našich absolventů rok co rok vybírají své nové spolupracovníky.

Diskuze