preview

Střední škola služeb s.r.o.

Video

Naše škola připravuje žáky, absolventy základních škol a učebních oborů, v denním i dálkovém studiu v oborech obchodu a služeb. Tyto obory přímo souvisí s aktuálními trendy naší ekonomiky.

Připravujeme studenty tak, aby se po ukončení studia úspěšně uplatnily v obchodu, v činnostech provozních, v oborech služeb. Praktické činnosti umožňují našim studentům seznámit se bezprostředně s problematikou soukromého podnikání, pěstují v nich ekonomické myšlení a právní myšlení, probouzí v nich podnikatelského ducha.

Svojí odborností, obsahem vzdělání a systémem výuky usilujeme o to, aby se z absolventů naší školy stali úspěšní a perspektivní lidé, kteří uspějí na trhu práce nebo se prosadí jako podnikatelé.

Snahou školy je nabídnout absolventům ZŠ především ty obory, které svou nabídkou nepokrývají státní školy. Ve školním roce 1998–⁠1999 škola nabídla absolventům ZŠ nově povolené obory, které se dosud v okrese Uherské Hradiště nevyučovaly: kadeřník a aranžér, ve školním roce 2000–⁠2001 řezník – uzenář a nástavbový studijní obor Podnikání, určený především pro absolventy učebních oborů.

Od školního roku 2005–⁠2006 i čtyřletý obor Management potravinářských výrob ukončený maturitní zkouškou.

Škola v současné podobě provozuje svou činnost od roku 1997, kdy došlo ke změně zřizovatele.

Následně k 1. 8. 1998 došlo ke sloučení Soukromé střední školy obchodu, služeb a provozu hotelů, s.r.o. a I. Soukromého učiliště, s.r.o. v jeden subjekt se současným názvem Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Učiliště služeb a společného stravování, s.r.o. Od 1. 8. 2006 škola působí pod novým názvem Střední škola služeb s.r.o.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.sossluzeb.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/Stredni.skola.s…sro
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=qiLITTIuydU
Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

KOSMETICKÉ SLUŽBY

ARANŽÉR

KADEŘNÍK

KADEŘNÍK zkrácené studium – denní forma

PODNIKÁNÍ

Diskuze