preview

Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Střední odborná škola, s.r.o.

Za 25 let od založení školy již máme spoustu úžasných absolventů, soustředíme se na výuku jazyků, které studenti bohatě využívají v mezinárodních projektech a mají díky tomu výborné výsledky u státních maturit. Studenti se mohou realizovat v mnoha aktivitách, ať ve studentské společnosti nebo se účastnit studentských konferencí, přednášek nebo společenských či sportovních akcí, které sami aktivně organizují.

preview

Čtyřleté a osmileté gymnázium Frýdek-Místek

Škola úzce spolupracuje se školami v zahraničí, připravuje studenty pro mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge First Certificate in English, studenti se účastní mezinárodních stáží v USA již po 3. ročníku školy, tj. po 8. třídě, což svědčí o dobré úrovni jazykových znalostí. Studijní stáže na středních školách v USA se zúčastnilo již 16 studentů.

preview

České reálné gymnázium s.r.o.

České reálné gymnázium s.r.o. je soukromá škola, která byla založena v roce 1993. ČRG s.r.o. poskytuje úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou ve čtyřletém studiu pro absolventy 9. tříd ZŠ a osmiletém studiu pro absolventy 5. tříd ZŠ. Studium na ČRG s.r.o. je všeobecné bez konkrétního zaměření.