preview

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.

  • Tovačovského 337, Kroměříž

Popis

Naše škola působí ve zlínském regionu od roku 1992 a má dvě části – v Kroměříži a ve Zlíně.

Vzdělávací nabídka je koncipována tak, aby usnadnila absolventům komplexní orientaci jak v budoucím zaměstnání tak i v osobním životě. Na naší škole má dominantní postavení výuka ekonomických předmětů a cizích jazyků, které mají výraznou časovou dotaci. Také díky tomu našli mnozí z našich  absolventů uplatnění v různých pracovních pozicích na celém světě.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 50

Přijímací řízení

Přihlášky ke studiu podá zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli školy do 15. 3. 2015.

Ke vzdělání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, pokud školský zákon nestanoví jinak, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.

Podrobné informace o škole

Ekonomika a podnikání 63-41-M01

Vzdělávací program je určen především pro úspěšné absolventy základních škol, kteří se zajímají o management, marketing, právo, obchod nebo cizí jazyky. Vzdělávání probíhá v denní formě, trvá čtyři roky a je ukončeno maturitní zkouškou.

Výuka se člení na teoretické vyučování a odbornou praxi. Teoretické vyučování probíhá v prostorách školy. Rámcový vzdělávací plán vydaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy byl školou rozpracován do školního vzdělávacího programu.

Žáci volí některé ze zaměření, které škola realizuje podle školního vzdělávacího programu. 

Zaměření bude otevřeno pokud se ke studiu přihlásí nejméně 10 žáků.

 

Absolvent vzdělávacího programu se uplatní zejména ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích. Příkladem jsou povolání (typové pozice): ekonom, mzdový referent, účetní asistent, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník, administrativní pracovník, asistent, organizační pracovník, personalista, pracovník marketingu, obchodní referent a další. Při práci používá informační a komunikační technologie, komunikuje v cizím jazyce, orientuje se v podnikových ekonomických a administrativních činnostech, v podnikovém managementu a marketingu, právu apod.

Absolvent může pokračovat ve studiu v některé z forem terciárního vzdělávání na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole, případně může rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity.

 

Roční školné je 14.000 Kč.

Podnikání 64-41 L/51

Vzdělávací program je určen pro absolventy středních odborných učilišť, kteří mají zájem o doplnění a rozšíření svého vzdělání. Studium trvá 2 roky v denní nebo 3 roky v dálkové formě studia a je ukončeno maturitní zkouškou.

  • Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.
  • Tovačovského 337, Kroměříž

Diskuze