preview

Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem

Popis

na www.ssno.cz

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: www.ssno.cz
Facebook: https://www.facebook.com/ssno.bystrice
Instagram: https://www.instagram.com/ssno_school/
Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Nábytkářská a dřevařská výroba

UMĚLECKOŘEMESLNÉ ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

DESIGN INTERIÉRU

Truhlář

UMĚLECKÝ TRUHLÁŘ A ŘEZBÁŘ

Truhlářská a čalounická výroba

Tesařské práce

Dny otevřených dveří

na www.ssno.cz

Přijímací řízení

na www.ssno.cz

Podrobné informace o škole

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NÁBYTKÁŘSKÁ, STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ A ODBORNÉ UČILIŠTĚ.

Tato nová škola vzniká na základě rozhodnutí zřizovatele MŠMT ČR o sloučení Střední průmyslové školy dřevařské a Středního odborného učiliště a Odborného učiliště v Bystřici pod Hostýnem k 1.1. 1998. Základní cílem sloučení škol byl vznik nové školy s výrazně větší šíří vzdělávací nabídky studijních a učebních oborů nábytkářských i uměleckořemeslných.

Dosáhlo se racionálnějšího využití kapacity učeben, rukodílen i ubytovacích kapacit. Nově vzniklý subjekt s celkovým počtem 600 žáků je jednou z největších škol tohoto typu na Moravě. Současný stav školy dokazuje, že ani jedné ze slučovaných škol nešlo o krok, který by vedl k zajištění její existence. Sloučení škol umožnilo rozšíření vzdělávací programu v rámci nábytkářských oborů a zvýšilo možnost operativního reagování na požadavky trhu práce, umožnilo postupné dořešení majetkoprávních vztahů souvisejících s pronájmem objektů vydaných v rámci restitucí, vytvořilo výhodnější ekonomické podmínky pro výchovnou činnost. Existence několika souběžných ročníků v rámci daného studijního oboru dává možnost pro další specializaci vyučujících a to zejména u odborných předmětů.

Otevření hranic po roce 1989 umožnilo poznávat Evropu, srovnávat úroveň odborného vzdělávání na naší škole se vzděláváním na školách podobného typu v Evropě. Žáci i vyučující se účastní řady zahraničních zájezdů i výměnných pobytů. Od roku 1999 navázala naše škola kontakt s Gemeinnutziger Berufsbildungsverein v německém Gubenu. Výsledkem spolupráce jsou každoroční výměnné, odborně zaměřené, pobyty žáků obou škol. Realizují se pod záštitou a za finančního zajištění nadace Roberta Bosche.

Škola se pravidelně zúčastňuje soutěží mezi studenty a učňi odborných škol a středních odborných učilišť. Výrazných úspěchů dosáhla v celostátní soutěži dovedností a vědomostí žáků ze škol oborů zpracování dřeva - Cena juniorů kde se naši žáci umístili vždy na předních místech. Garantem a iniciátorem této soutěže je odborný měsíčník Truhlářské listy Praha. V roce 2002 škola získala za návrh a realizaci kuchyňské linky na výstavě Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Za 60 let škola prošla dlouhým vývojem, kdy její odborný profil vytvářela řada význačných osobností. Získala odborné uznání i respekt široké veřejnosti vysokou profesionální náročností při přípravě absolventů. Jsou to právě absolventi, kteří svým uplatněním v nábytkářském a dřevařském průmyslu prokazují, že škola jde správnou cestou. Vše dobré co dostala do vínku zúročila a vytvořila tak předpoklad pro svůj další úspěšný rozvoj.

  • Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem
  • Holešovská 394, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
  • tel.: 573 380 802
  • e-mail: ssno@ssno.cz
  • www.ssno.cz

Diskuze