preview

Střední škola obchodně technická s.r.o. Zlín

Popis

POSLÁNÍ ŠKOLY

 

Naše škola poskytuje inspirující a dynamické studijní prostředí v centru krajského města Zlín.

Nabízíme moderní, vyvážený a komplexní studijní program, zaměřený především na studenta jako takového. Soustavně se snažíme vytvářet a podporovat ve všech oblastech života školy pozitivní klima a týmového ducha. Děláme také vše k tomu, abychom naše studenty vybavili do života všemi dovednostmi i vlastnostmi, které z nich učiní sebejisté, ohleduplné a zodpovědné členy společnosti bez ohledu na to, kde se rozhodnou žít.

Ve vzdělávacím institutu ORBIS dosahujeme vysokých standardů a přihlížíme k individuálním potřebám každého studenta.

Naši učitelé jsou plně kvalifikovaní, kreativní a svědomití pedagogové. Jejich učební postupy jsou pro studenty všech věkových skupin koncipovány tak, aby napomáhaly rozvoji sebejistoty, spolupráce, inovace a vlastní kreativity.

Nesmírnou výhodou je i velmi příznivý počet studentů v jednotlivých třídách a moderní technické a informační zázemí a vybavení. To umožňuje našim pedagogům i asistentům pedagogů učinit vše k tomu, aby se z každé vyučovací hodiny stal maximálně interaktivní, smysluplný zážitek.

Ve vzdělávacím institutu ORBIS poskytujeme náročný studijní program a takové vzdělávací prostředí, které ve studentech podporuje rozvoj přemýšlivého, zvídavého a nestranného přístupu k vlastnímu vzdělávání.

S čím se na naší škole setkáte:

 • Partnerský přístup
 • Důvěra
 • Bezpečné a přátelské prostředí
 • Vnímavost k otázkám a problémům životního prostředí
 • Individuální přístup k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami
 • Osobnostní rozvoj, týmová spolupráce,
 • Slušnost, píle a pracovitost
 • Laskavost, náročnost a důslednost
 • Spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci

Co nabízíme:

 • Moderní vzdělávání v centru Zlína
 • Příspěvky na zahraniční stáže
 • Několik druhů stipendií
 • Odborné praxe
 • Možnou garanci zaměstnání
 • Kvalitní přípravu na vysokoškolská studia

Hledáte-li pro svého syna či dceru to nejlepší vzdělání, vzdělávací institut ORBIS-Střední škola v centru Zlína je správnou volbou.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://www.orbiszlin.cz/stredni-skola/
Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Soukromá
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

PODNIKÁNÍ

Diskuze