preview

Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel Praha 1

Naše škola přes devět desetiletí šíří znalost textilních výtvarných technik a pečuje o uchování textilních uměleckých řemesel. Předstupně její historie najdeme v 18. století v době vlády Marie Terezie, i když základy dnešní školy byly položeny až v roce 1919, kdy byl zřízen Státní ústav školský pro domácký průmysl, později Školský ústav umělecké výroby se sídlem v Praze a pobočkami na mnoha místech republiky. Všeobecné informace VOŠTŘVe vyšší odborné škola lze studovat v tříletém vzdělávacím programu Konzervování a restaurování textilií, který se vyučuje kombinovanou formou – to znamená, že přímá výuka je spojena se samostudiem, a tříletý vzdělávací program denního studia Design módních doplňků. Vzdělávací program Design módních doplňků je určen všem, kteří se chtějí naučit tvořit oděvní a bytové doplňky z textilních materiálů. Studium zahrnuje čtyři základní složky: 1. složku výtvarnou, kde se naučíte vše od figurální kresby po kresby návrhové; 2. technicko-technologickou, která zahrnuje výuku konstrukce střihu, návrhu interiéru, znalost materiálů; 3. řemeslnou, tedy techniky paličkované krajky, šité krajky, výšivky, tkaní a tisku, základy košíkářských a modistických technik a 4. prezentaci díla: návrh plakátu, pozvánky, letáku či webové prezentace. Při studiu ovládnete základy počítačové grafiky a fotografie. Naučíte se orientovat jak v problematice modelingu, výstavní a mediální prezentace, tak v oblastech práva, ekonomiky, managementu kultury a podnikání, public relations. K hodnocení používáme kreditní systém. Po absolvování se můžete uplatnit jako samostatný designer, odborník v oděvních a bytových ateliérech, arteterapeut, lektor textilních technik, odborný pracovník v kostymérnách nebo textilních sbírkách muzeí a galerií.Kombinovaná forma studia Konzervování a restaurování textilií nabízí ojedinělou možnost doplnit si znalosti a zvýšit si kvalifikaci i při zaměstnání, a to zejména pro pracovníky muzeí a galerií či příbuzných profesí s možností snazšího získání restaurátorské licence. Po absolvování vzdělávacího programu Konzervování a restaurování textilií budete schopni samostatné práce konzervátora, restaurátora a muzejní a galerijní činnosti. Při studiu se zaměřujeme na rozšiřování základních znalosti rukodělných textilních technik (paličkované krajky, šité krajky, výšivky, tkaní), kultivování výtvarných schopností, prohlubování znalostí z dějin užitého umění, teorie památkové péče, odborné chemie, textilní technologie a cizího jazyka. V předmětu Fotodokumentace si osvojíte fotografické a grafické dovednosti nutné k vytvoření dokumentace konzervátorských a restaurátorských postupů při opravě díla. Ve výuce předmětu restaurování a konzervování v během studia a při vypracovávání absolventské práce budete mít možnost konzervovat a restaurovat textilní objekty zapůjčené z muzeí, galerií, soukromých sbírek či ze školní sbírky historických textilií. Výběr prací a zpracování dokumentace podřizujeme kritériím, která odpovídají požadavkům na udělení restaurátorské licence (povolení k restaurování) Ministerstvem kultury ČR. Součástí studia jsou i odborné praxe v restaurátorských dílnách a textilních sbírkách muzeí a galerií. K hodnocení používáme kreditní systém. Studium je ukončeno absolutoriem obsahujícím teoretickou i praktickou část.