preview

Waldorfské lyceum Praha

Popis

V září 2006 jsme pro Vás otevřeli zcela nový typ školy, vycházející z progresivních trendů vzdělávání ve světě. Za poměrně krátkou dobu existence školy se podařilo vyvinout a realizovat kvalitní vzdělávací model, vytvořit výborný tým pedagogů, nastolit výjimečné klima školy, rozvinout spolupráci s řadou domácích i zahraničních subjektů. 

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.wlyceum.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/wlyceum/
Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 32
Počet přihlášených: 113
Počet zapsaných: 32
Počet studentů: 126
Počet absolventů od roku založení: 336

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Kombinované lyceum přírodovědné / humanitní

78-42-M/06 Kombinované lyceum Prezenční studium

Dny otevřených dveří

Jsou vypisovány v prosinci, lednu a v únoru. U nás se můžete také zůčastnit vyučování.

Více na www.wlyceum.cz/web/prijimacky/navstivte-nas/

Přijímací řízení

Přijímací řízení má státní a školní část.

  • První částí přijímacího řízení jsou státní testy JPZ
  • Druhá část přijímacího řízení jsou pohovory

Přesné časy a data obdržíte v pozvánce k přijímacímu řízení.

Více na www.wlyceum.cz/web/prijimacky/prijimacky/.

 

Podrobné informace o škole

Co u nás najdete?

  • výuku rozvíjející poznávání světa v souvislostech, vlastní myšlení, tvořivost, sociální schopnosti, vůli, zodpovědnost, poskytující i praktické zkušenosti
  • široké spektrum předmětů, témat a aktivit, součástí programu jsou i různé odborné a umělecké kurzy, praktika, projekty a zahraniční výjezdy
  • PC učebnu/studovnu volně přístupnou během dne
  • výrazný evropský a mezinárodní rozměr studia (např. hostování zahraničních učitelů v Praze, nebo měsíční individuální stáže studentů v zahraničních školách)
  • výuku bez zvonění
  • mladý profesorský sbor
  • možnost výběru zaměření (přírodovědného nebo humanitního) až na konci 2. ročníku
  • veřejnou školu bez nutnosti platit školné

Procesy vyučování a učení

MYSLÍME - Vytváříme vlastní úsudek, vedeme studenty k tomu, aby jen nepřebírali tradované teorie a myšlenkové modely, ale aby se učili se aktivně myslet - řešit problémy, klást otázky, formulovat hypotézy, zabývat se variantami. Využíváme exemplární a pojetí výuky, hlavní témata učíme formou koncentrovaného projektového vyučování.

TVOŘÍME - Propojujeme myšlenkové, umělecké i praktické poznávání světa, vytváříme prostředí podporující tvořivost, iniciativu a aktivitu, schopnosti pro práci v týmu i vlastní osobitý přístup. 

ZKOUMÁME - Věda pro nás není přejímáním informací, ale zkoumáním a objevováním. Vše může být prověřeno, přezkoušeno, popř. znovu objeveno. Učíme se důkladně pozorovat, přesně popisovat, vyvozovat závěry, nacházet souvislosti, zákonitosti, nebo i praktické aplikace. A to jak v běžném vyučování, tak v prakticích z biologie, z fyziky a z geometrie, na týdenních výjezdech v přírodě, nebo třeba v ročníkových pracích,.

KOMUNIKUJEME - Široká síť waldorfských škol ve světě umožňuje individuální stáže našich studentů i učitelů v zahraničí, výměnné pobyty tříd, společné projekty, a také studijní pobyty zahraničních studentů i učitelů na naší škole.

ZAPOJUJEME SE - Výuka neprobíhá jen ve škole, nejsme izolovaný ostrov, ale zapojujeme studenty i do světa kolem nás. Spolupracujeme s různými ekologickými organizacemi, sociálními zařízeními a výrobními firmami, zejména v rámci ekologického praktika ve 2.ročníku, sociálního praktika ve 3.ročníku a profesního praktika ve 4.ročníku.

Více na www.wlyceum.cz.

Diskuze