preview

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Alšovo nábřeží 82, Praha 1

Popis

Hlavní budova školy se nachází na adrese Alšovo nábřeží 6/82, Praha 1. Škola má v současné době ještě detašované pracoviště v ulici Duškova 7 v Praze 5.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.szspraha1.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/szspraha1
Zaměření školy: Střední zdravotnická škola, Zdravotnictví
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

DIPLOMOVANÝ FARMACEUTICKÝ ASISTENT (DFA)

DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK (DOO)

DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNÍ LABORANT (DZL)

DIPLOMOVANÝ ZUBNÍ TECHNIK (DZT)

DIPLOMOVANÁ DENTÁLNÍ HYGIENISTKA (DDH)

Podrobné informace o škole

V hlavní budově školy v Praze 1, Alšovo nábřeží 6, je umístěna veškerá teoretická výuka všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů všech studijních oborů SZŠ a vybraných oborů VZŠ a praktická výuka ve školních laboratořích oborů diplomovaný farmaceutický asistent, chemicko- farmaceutická výroba, laboratorní asistent, asistent zubního technika, diplomovaný zubní technik,oční technik a diplomovaný oční technik, diplomovaná dentální hygienistka a diplomovaný zdravotní laborant. Výuka dalších oborů VOŠ (diplomovaná všeobecná sestra) probíhá na detašovaném pracovišti v Duškově ulici.

 

O škole

MISE ŠKOLY

Škola poskytuje v rámci středního vzdělávání 4leté studijní maturitní obory: aplikovaná chemie, požární ochrana, laboratorní asistent, oční optik, asistent zubního technika. Studium je ukončeno maturitní zkouškou. Škola poskytuje žákům potřebné všeobecné a odborné vzdělání a další kompetence, které jim umožňují velmi dobré uplatnění ve zvoleném oboru na trhu práce nebo            v terciálním vzdělávání.                                                                                                                            Studijní obory vyšší školy prohlubují vzdělání ve zvoleném oboru a zajišťují absolventům velmi dobré pracovní uplatnění ve státní i soukromé sféře, mohou samostatně podnikat. Studiem se výrazně prohlubují odborné znalosti a užití cizích jazyků. Škola nabízí studijní obory: diplomovaný oční optik v denní i kombinované formě studia, diplomovaný dentální hygienista, diplomovaný farmaceutický asistent, diplomovaný zdravotní laborant a diplomovaný zubní technik v denní formě studia. Ukončení studia absolutoriem získává absolvent oprávnění diplomovaného specialisty v oboru.

Poskytujeme vzdělání v souladu s legislativními normami dle školních a akreditovaných vzdělávacích programů a v souladu se Strategií vzdělávací politiky ČR 2030+ a Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy, aktivně reagujeme na měnící se potřeby žáků/studentů, dalšího vzdělávání i budoucích zaměstnavatelů. V průběhu studia vytváříme podmínky ve spolupráci s partnery pro možnosti dalšího pracovního uplatnění žáků/studentů v jejich oboru. Aktivně se zapojujeme do projektů EU.  

Diskuze