preview

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17

Video

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební v Praze 1, Dušní 17, je střední školou s více než padesátiletou tradicí a dlouhodobě kvalitními výsledky ve vzdělávání.

Škola poskytuje čtyřleté střední odborné vzdělávání zakončené maturitní zkouškou v oboru Stavebnictví (36-47-M/01) a tříleté vyšší odborné vzdělávání. 

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: http://www.spsdusni.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/spsdusni
Instagram: https://www.instagram.com/spsdusni/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Y-hyI0dF6e0
Zaměření školy: Střední průmyslová škola, Architektura a stavebnictví
Typ školy: Soukromá
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 120
Počet přihlášených: 140
Počet zapsaných: 85
Počet studentů: 390

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

36-47-M/01 Stavebnictví

Podrobné informace o škole

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební v Praze 1, Dušní 17, je střední školou s více než padesátiletou tradicí a dlouhodobě kvalitními výsledky ve vzdělávání.

Škola poskytuje čtyřleté střední odborné vzdělávání zakončené maturitní zkouškou v oboru Stavebnictví (36-47-M/01) a tříleté vyšší odborné vzdělávání. Od 1. ročníku se vyučuje podle ŠVP, kdy na jednotný základ navazují od 2. ročníku volitelná odborná zaměření.

  • Pozemní stavby
  • Architektura a stavitelství
  • Vodohospodářské a ekologické stavby
  • Dopravní stavby

Vyučujeme 2 cizí jazyky v návaznosti na ZŠ (kombinace ANJ, NEJ, RUJ). Každoročně probíhají na škole projektové dny. Talentovaní žáci se s úspěchem zapojují do odborných soutěží (SOČ, ENERSOL aj.). Na škole působí školní psycholožka. Škola je od roku 2009 účastníkem Autodesk Academia Programu. Žáci získávají pro domácí přípravu studentské verze programů zdarma a škola má zároveň právo udělovat žákům certifikát o absolvování výuky na konkrétní produkt a jeho verzi.

Vybavení školy je na velmi dobré úrovni – odborné laboratoře, jazykové učebny, učebny pro výuku IT a CAD, školní informační centrum - knihovna, studovna, školní klub, bufet.

Po absolvování střední školy ze studovat vyšší odbornou školu. Studium je ukončeno absolutoriem s titulem DiS. Nabízené studijní programy:

  • Příprava a realizace staveb
  • Pozemní stavby - Téměř nulové budovy

Dny otevřených dveří: 8. 12. 2014, 14. 1. 2015 v 16.30 - 18.30 hod. a v sobotu 7.2.2015 10.00 - 12.00 hod.

Diskuze