preview

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 4, 5. května 51

Popis

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, 5. května 51, 140 00 Praha 4 je největší školou v ČR, kde se připravuje na svá budoucí povolání přes 1230 studentů. Škola se nachází poblíž historického Vyšehradu na lince metra C mezi stanicemi "Vyšehrad" a "Pražského povstání".

 

Školné

Při studiu vyšší odborné školy zdravotnické je školné 3.000 Kč za každý školní rok, splatné po 1.500 Kč za zimní a letní období příslušného školního roku. Výši školného upravuje vyhláška MŠMT č. 10/2005 Sb.,

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://www.zdravotnickaskola5kvetna.cz/
Zaměření školy: Střední zdravotnická škola, Zdravotnictví
Typ školy: Soukromá
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Diplomovaná všeobecná sestra

Diplomovaný nutriční terapeut

Diplomovaná dětská sestra

Podrobné informace o škole

Proč studovat u nás

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola je jednou z největších zdravotnických škol v ČR, kde se připravuje na svá budoucí povolání přes 1.200 studentů. Škola se nachází poblíž historického Vyšehradu na lince metra C mezi stanicemi Vyšehrad a Pražského povstání. Zřizovatelem školy je Hlavní město Praha.

Škola poskytuje úplné odborné středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou žákům ze základních škol a vyšší odborné vzdělání s absolutoriem absolventům středních škol. Žáky vzdělává a vychovává mimo pedagogického sboru i řada externích odborných pracovníků z praxe. Spolupracujeme s klinickými pracovišti mnoha pražských zdravotnických zařízení.

Škola organizuje poznávací i vzdělávací zájezdy i do zahraničí:

  • Lyžařské výcvikové zájezdy pro 1. ročníky
  • Sportovně turistické kurzy pro 2. ročníky
  • Při studiu na VOŠZ kurzy: kurzy u Horské služby (letní, zimní), lyžařský kurz (na oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář)

Na škole pracuje výchovný poradce a psycholog, kteří poskytují individuální pomoc studentům při jejich problémech studijních, adaptačních i osobních. Škola nabízí zájmové kroužky:

  • Klub mladých diváků
  • Klub přátel Prahy a výtvarného umění

Diskuze