preview

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha 3

  • Žižkovo náměstí 1300/1, 130 00 Praha

Popis

Škola byla založena 7. října 1921 jako Státní odborná škola pro zpracování dřeva. Po dobu své existence několikrát změnila název, její zaměření však zůstávalo vždy v zásadě stejné. Jde o školu uměleckoprůmyslovou, zabývající se oblastí tvorby interiéru a užitého umění. Škola postupně sdružovala různé studijní obory, z nichž některé byly časem přejmenovávány, některé zanikly a jiné byly zřízeny.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Střední uměleckoprůmyslová škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Podrobné informace o škole

Teprve v šedesátých letech se skladba oborů školy ustálila a od těch dob trvá podnes již bez významných změn. V nynější době najdeme v krásné budově architekta Františka Vahaly na Žižkově náměstí sedm uměleckých vzdělávací programů: Design interiéru, Propagační grafika, Scénografie, Tvorba pro děti, Umělecké řezbářství, Užitá malba a Výstavnictví. K nim se řadí jeden technický vzdělávací program – Nábytkářství. Studuje zde okolo tři sta padesáti studentů. Přijímáno je po deseti studentech pro každý umělecký vzdělávací program, pro vzdělávací program Nábytkářství dvacet uchazečů.

  • Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha 3
  • Žižkovo náměstí 1300/1, 130 00 Praha

Diskuze