preview

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8

POJĎTE STUDOVAT NA NAŠI ŠKOLU, PROTOŽE NAŠI ABSOLVENTIzvládají mezinárodní zkoušky z cizího jazyka na úrovni B2 (dle společného evropského referenčního rámce SERR)komunikují ve dvou cizích jazycích a udržují kontakty se známými či kamarády, které získali v rámci spolupráce s partnerskými školamirozpoznají a pojmenují psychické vlastnosti nás samotných, ale rovněž druhých lidí – to pak využijí při pohovorech do zaměstnání, při přijímacím řízení na vysoké školy v zahraničí či rovnou v práci v PR či HR odděleníchorientují se v možnostech získávání a výběru zaměstnanců z hlediska zaměstnance a zaměstnavatelevysvětlí základní práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele a ví, jak se bránit proti tomu, co je v rozporu s právní úpravouv praxi uplatní znalosti pracovního, trestního, občanského či rodinného právanemají problém s českým jazykem – bez potíží zvládají testy státní části maturitní zkouškyv českém jazyce vyjadřují i komplikované (např. filosofické či ekonomické) myšlenky, bez větších problémů rozumí složitějším odborným textůmorientují se v současném společenském a politickém dění a diskutují o němvysvětlí vzájemné souvislosti ceny, zisku a velikosti prodeje, vysvětlí a znázorní vznik a změny tržní rovnováhydokáží vést firmám účetní agendua mnoho dalšího!