Základní škola a střední škola waldorfská

Popis

„Jen v otevřeném prostoru může každý najít svou vlastní cestu.“

Daniel Wirz

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://ss.waldorfska.cz/
Zaměření školy: Obecné zaměření
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Dvouletá střední škola pro žáky s různým druhem a stupněm znevýhodnění

Podrobné informace o škole

KDO JSME?

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ JE STÁTNÍ ŠKOLA SPADAJÍCÍ DO SÍTĚ SPECIÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ, ZŘIZOVATELEM JE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, SE SÍDLEM MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 2/2, PRAHA 1. ŠKOLA JE ROVNĚŽ ČLENEM MEZINÁRODNÍHO SVAZU WALDORFSKÝCH ŠKOL.

Pracujeme se žáky s mentálním postižením na základě principů a metod waldorfské pedagogiky.

Fotografie školy
  • Škola má tyto součásti: Základní škola waldorfská a Střední škola praktická – dvouletá.
  • Praktická škola dvouletá je určena žákům se středním mentálním postižením, a pokud není naplněná kapacita školy, je možné zařadit i žáky s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalšími vadami.
  • Na praktické škole dvouleté usilujeme o rozvinutí všech stránek osobnosti žáka podle jeho individuálních možností v jeho rozumové, citové a volní oblasti. Rukodělné dovednosti žáků rozvíjíme v oboru keramické práce, práce s textilními materiály, práce se dřevem a příprava pokrmů. Cílem naší práce je připravit žáka podle jeho možností na samostatný praktický život.
  • Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou formou obhajoby závěrečné práce. Absolventi získávají vysvědčení o složení závěrečné zkoušky. Dále mohou pokračovat ve studiu na další praktické škole nebo odborném učilišti.
  • Škola klade důraz na osobní kontakt a individuální přístup k jednotlivým žákům podle jejich vzdělávacích potřeb.
  • Řemeslné dílny: keramická dílna, dílna pro práci se dřevem, dílna pro práci s textilními materiály, školní cvičná kuchyně.
  • Další vybavení školy: taneční sál, eurytmický sál, sál pro tvořivou dramatiku, hudebna, výtvarný atelier, počítačová učebna, venkovní učebna, školní knihovna, zahrada – školní sad, školní skleník.
  • Při přijímací zkoušce ověřujeme, zda jsou uchazeči schopni vykonat jednoduché praktické činnosti z oblasti práce s keramickou hmotou, vaření, šití, práce se dřevem a vedeme s uchazečem krátký pohovor.

Diskuze