preview

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8

Video

POJĎTE STUDOVAT NA NAŠI ŠKOLU, PROTOŽE NAŠI ABSOLVENTI

 • zvládají mezinárodní zkoušky z cizího jazyka na úrovni B2 (dle společného evropského referenčního rámce SERR)
 • komunikují ve dvou cizích jazycích a udržují kontakty se známými či kamarády, které získali v rámci spolupráce s partnerskými školami
 • rozpoznají a pojmenují psychické vlastnosti nás samotných, ale rovněž druhých lidí – to pak využijí při pohovorech do zaměstnání, při přijímacím řízení na vysoké školy v zahraničí či rovnou v práci v PR či HR odděleních
 • orientují se v možnostech získávání a výběru zaměstnanců z hlediska zaměstnance a zaměstnavatele
 • vysvětlí základní práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele a ví, jak se bránit proti tomu, co je v rozporu s právní úpravou
 • v praxi uplatní znalosti pracovního, trestního, občanského či rodinného práva
 • nemají problém s českým jazykem – bez potíží zvládají testy státní části maturitní zkoušky
 • v českém jazyce vyjadřují i komplikované (např. filosofické či ekonomické) myšlenky, bez větších problémů rozumí složitějším odborným textům
 • orientují se v současném společenském a politickém dění a diskutují o něm
 • vysvětlí vzájemné souvislosti ceny, zisku a velikosti prodeje, vysvětlí a znázorní vznik a změny tržní rovnováhy
 • dokáží vést firmám účetní agendu
 • a mnoho dalšího!

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.cao8.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/resslova8
Instagram: https://www.instagram.com/caoresslova8/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=IITcTEubovc&feature=emb_title
Zaměření školy: Obchodní akademie, Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

OBCHODNÍ AKADEMIE

EKONOMICKÉ LYCEUM

Podrobné informace o škole

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

 • úspěšnost přijetí našich absolventů na VŠ patří pravidelně k nejvyšším mezi odbornými školami
 • vyučování zpravidla začíná v 7:30 h a končí ve 13:45 hodin, v odpoledních hodinách mají některé třídy pouze tělesnou výchovu
 • absolvent ČAO Dr. Edvarda Beneše získává složením maturitní zkoušky úplné střední odborné vzdělání, což mu umožňuje ucházet se jednak o studium na vysokých školách a jednak se uplatnit i v praxi
 • ve škole je 8 moderních počítačových učeben, které jsou využívány nejen při výuce informační technologie, ale i písemné a elektronické komunikace, jazyků a ekonomických předmětů
 • studenti mají přístup na internet nejen během výuky, ale i denně v odpoledních hodinách
 • organizujeme adaptační kurzy pro žáky 1. ročníku
 • organizujeme lyžařské výcvikové kurzy a sportovně-turistické kurzy
 • zapojujeme se do mezinárodních projektů a výměn, např. v rámci programu Erasmus+
 • Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8
 • Resslova 8, 120 00 Praha
 • tel.: 224 917 774
 • e-mail: cao8@cao8.cz
 • https://www.cao8.cz/

Diskuze