preview

Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576

Popis

O nás

Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 je zřízena podle §16 školského zákona jako škola určená pro žáky se zdravotním postižením.

Základní škola vzdělává v malých třídních kolektivech žáky s poruchami učení, poruchami chování případně jiným zdravotním postižením. Podmínkou přijetí je doporučení školského poradenského zařízení.

Přípravná třída základní školy rozvíjí znalosti, dovednosti a návyky předškolních dětí tak, aby byly optimálně připraveny na školní docházku. Do přípravné třídy přijímáme žáky s odkladem povinné školní docházky a poslední rok před nástupem do školy.

Praktická škola dvouletá navazuje na základní školu speciální. Vzdělává žáky se středním mentálním postižením, kombinovanými vadami, popřípadě jiným postižením v praktických dovednostech. Hlavními předměty jsou příprava pokrmů a ruční práce.

Naší školu můžete kdykoli navštívit po telefonické domluvě (tel. 736155338). Poskytneme Vám konzultaci a veškeré informace ohledně možností vzdělávání na naší škole.

Informace o tom, které osobní údaje jsou o jednotlivých subjektech osobních údajů (žáci a jejich zákonní zástupci, zaměstnanci, smluvní partneři) zpracovávány a o jejich právech, jsou k nahlédnutí v kanceláři školy.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: http://www.modraskola.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/modraskolakupeckeho
Zaměření školy: Obecné zaměření
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Praktická škola dvouletá

  • Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576
  • Kupeckého 576/17, 14900 Praha 4
  • tel.: 272916650
  • http://www.modraskola.cz/

Diskuze