Českoslovanská akademie obchodní, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 5

Video

Českoslovanská akademie obchodní patří mezi nejstarší obchodní akademie s českým vyučovacím jazykem na našem území. ČAO však není jen bohatá historie, v současnosti se svým technickým vybavením, přístupem k výuce a aktivitami se právem řadí mezi moderní střední odborné školy.

Mezi hlavní devizy naší školy patří interaktivní výuka a kvalitní učitelé. Naši studenti se účastní mnoha vzdělávacích a kulturních akcí, exkurzí či odborné praxí, domácích i zahraničních soutěží ze všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů a olympiád.

Mimo to jim nabízíme neustálé příležitosti pro zdokonalování svých znalostí. Mezi nežádanější patří:

  • prohlubování znalostí ve všech čtyř vyučovaných cizích jazycích
  • jazyková certifikace
  • státní zkoušky ze psaní klávesnici a korektury textu
  • spolupráce s Radou rodičů při ČAO a Spolkem absolventů ČAO

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.cao.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/CAOResslova5
Instagram: https://www.instagram.com/cao_resslova5/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=8R0L5ubkLSw
Zaměření školy: Obchodní akademie
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Obchodní akademie (63-41-M/02)

Ekonomika a podnikání (63-41-M/01)

Podnikání (64-41-L/51)

Management v reklamě a umění Ekonomika a podnikání (63-41-M/01)

  • Českoslovanská akademie obchodní, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 5
  • Resslova 5, 120 00 Praha
  • tel.: 224 922 228
  • e-mail: info@cao.cz
  • https://www.cao.cz/

Diskuze