preview

Česko-Anglické gymnázium Hradec Králové

Česko-anglické gymnázium bylo zřízeno v létě 2006 a od 1. září 2006 je zařazeno jako soukromá střední škola do sítě škol a školských zařízení v Královéhradeckém kraji. Jazykové gymnázium orientované na angličtinu vzniklo jako součást stávající VOŠ a SOŠ podnikatelské. Nová střední škola se od 9. 8. 2006 plným jménem nazývá Česko-anglické gymnázium, vyšší odborná škola a střední odborná škola podnikatelská, s.r.o. a sídlí v areálu škol na adrese Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové.

Základní umělecká škola Jana Maláta, Nový Bydžov

Škola v letošním roce oslavila 130. výročí od svého založení.V současné době nabízíme možnost studia ve dvou ekonomických oborech SOŠ a jednom oboru VOŠ. Na střední škole můžete studovat obory Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 ŠVP: Management sportu a Ekonomika a finanční služby.Dalším oborem nabízeným v rámci studia SOŠ je obor Obchodní akademie 63-41-M/02 se ŠVP Obchodní akademie.Vyšší škola pak nabízí studium oboru Ekonomika a podnikání 63-41-N/.. se vzdělávacím programem Účetnictví a daně 63-41-N/22, v denní i kombinované formě studia.Zázemí školy je tvořeno hlavní budovou školy s kmenovými a odbornými učebnami, dále pak domovem mládeže, tělocvičnou se sportovním areálem a školní jídelnou.Kapacita naší školy je 272 žáků na SOŠ, tj. 4 třídy oboru Ekonomika a podnikání, 4 třídy oboru Obchodní akademie a 90 studentů na VOŠ denní forma studia a 70 studentů kombinované formy studia.

preview

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov

Škola poskytovala v průběhu let různé formy vzdělávání: dvouleté, tříleté a čtyřleté denní vzdělávání v oboru zdravotní a dětská sestra, dále pak dálkové studium, externí studium při zaměstnání, dvouleté pomaturitní kvalifikační večerní, denní dvouleté rekvalifikační studium rehabilitační pracovník, denní tříleté pomaturitní studium obor diplomovaný fyzioterapeut a dvouleté denní studium obor ošetřovatelka.

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové

Zdravotnická škola v Hradci Králové jako jediná v regionu nabízí tyto obory vzdělávání: Zdravotnický asistent, Laboratorní asistent, Zdravotnické lyceum, Asistent zubního technika a má dlouholetou tradici v jejich vzdělávání. Je to úspěšná, stabilní a konkurenceschopná škola vychovávající absolventa, který si váží sebe i všech kolem sebe a zdraví staví mezi své priority.

preview

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166

Cílem vyššího studia je zhruba během tří let poskytnout studentům takovou kombinaci teoretických a praktických dovedností, které jim umožní po vystudování úspěšně se ucházet o funkce středních a vyšších vedoucích pracovníků. Díky své výrazné praktické orientaci a cílům se liší od tradičního vysokoškolského studia i od mnohých stávajících bakalářských studijních programů.

preview

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100

Zahájen projekt „Zámečník“, který je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost; v rámci projektu je připravováno zřízení svářečské školy - Zahájen projekt „Mechatronika prakticky“, který je spolufinancován z OP ROP NUTS II Severovýchod; v rámci projektu byly zrekonstruovány učebny pro výuku mechatroniky a vybaveny moderními technologiemi v budově školy na Komenského náměstí 45