Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice – střední škola a vyšší odborná škola

Video

Absolventi vyššího studia oboru Veřejnosprávní činnost se uplatní ve funkcích státní správy a samosprávy nebo v podnikatelské sféře.

Studium je organizováno ve formě denního nebo dálkového tříletého studia s čtyřměsíční (DE) nebo s měsíční (DA) odbornou praxí.

Studenti mají možnost ubytování a stravování v areálu školy.

 

 

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.zaghorice.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/ZemedelskaAkade…ce/
Instagram: https://www.instagram.com/zemedelka_a_gy…ce/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=EWDWUIU-Dj4
Zaměření školy: Gymnázium, Střední odborná škola, Střední odborné učiliště, Právo
Typ školy: Soukromá
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

68-43-N/ Veřejnosprávní činnost

68-43-N/02 Obnova a rozvoj venkova Prezenční studium DiS.

Gymnázium osmileté

Agropodnikání

Sociální činnost

Přijímací řízení

Do 1. ročníku jsou přijímáni uchazeči, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku, přijímací řízení  probíhá bez přijímacích zkoušek.

Uchazeč je povinen splnit následující podmínky:

  • Znalost anglického jazyka (u dálkové formy vzdělávání výběr mezi anglickým, německým nebo ruským jazykem) na úrovni B1
  • Zdravotní způsobilost doloženou na přihlášce ke studiu

 

Diskuze