preview

Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Hostinné

Video

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://www.vuhostinne.cz/#utm_source=fi…224
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=QiTxgfqecg8
Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Stavební práce -36-67-E /02

Praktická škola -78-62-C/02

Externí spolupráce na dalších oborech

Podrobné informace o škole

Naše zařízení se skládá dle zřizovací listiny MŠMT ze třech subjektů: výchovného ústavu, střední školy a střediska výchovné péče. Jsme přímo řízená příspěvková organizace a naším zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Do výchovného ústavu (dále jen VÚ) jsou přijímány děti ve věku od 15 do 18 let (výjimečně do 19 let) se závažnými poruchami chování, u nichž bylo nařízeno soudně předběžné opatření nebo ústavní výchova v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb. v úplném znění změn a doplňků. Děti mají možnost setrvat v zařízení až do ukončení vzdělávání, max. do 26 let.

Nejsme koedukované zařízení a kapacita našeho ústavu je 32 chlapců. Ti jsou rozděleni do výchovných skupin. Zařazení do výchovné skupiny provádí vedoucí vychovatel s ohledem na diagnostiku a anamnestické podklady k dítěti. Výchovná skupina je složena z max. 8 chlapců, kteří jsou ubytováni v rodinných bytových jednotkách ve dvou třílůžkových a jednom dvoulůžkovém pokoji. Ke každé skupině jsou přiděleni vychovatelé, kteří se starají o resocializaci a reedukaci dětí.

Chlapci jsou materiálně plně zaopatřeni v souladu s platnou legislativou, pravidly vnitřního řádu zařízení a standardy kvality péče. Mají zajištěno oblečení, stravu, hygienické, školní, kulturně sociální potřeby. Děti mají zřízeny osobní účty, kde mají uloženy finanční prostředky ze státních, rodičovských či vlastních příjmů. Měsíčně dostávají také státem stanovené kapesné.

Stravování dětí probíhá ve školní jídelně v souladu se stravovacími a hygienickými normami. Školní kuchyně s jídelnou slouží také pro odbornou praxi našich chlapců, kteří jsou vedeni pod dohledem odborného personálu v rámci externího studia gastronomických služeb.

V rámci základních resocializačních návyků probíhá stravování dětí v době svátků a nedělí přímo v bytových jednotkách, které jsou vybaveny základním kuchyňských zařízením, spotřebiči a nádobím. Chlapci pod dohledem pedagoga nakupují potraviny, učí se ekonomické gramotnosti a následně si společně vaří a stolují v rámci celé skupiny.

Snaha o změnu životního stylu mladých lidí ve výchovném ústavu je zaměřena hlavně na budoucnost, na období, kdy budou konfrontováni s realitou a životem mimo ústav, vrátí se do původních rodin nebo budou muset samostatně hledat svou životní dráhu bez cizí pomoci.

Sociální výcvik je také jednou z oblastí, na kterou je zaměřena pozornost v ústavním zařízení. Jedná se o komunitní systém řešení náročných životních situací, jako jsou vzájemná rivalita, agresivita, rodinné problémy, odpovědnost za své chování, sebereflexe, koheze apod.

Životní styl mládeže v ústavním zařízení se odlišuje od životního stylu mládeže žijícího ve funkčním rodinném prostředí hlavně tím, že se jedná o nedobrovolný pobyt v zařízení internátního typu s pevným režimovým systémem a jasně definovanými pravidly pozitivní motivace i negativní sankce.

Trávení volného času mládeže ve výchovném zařízení je motivačně regulováno a je nastaven odměnový princip. Důraz je kladen zejména na zážitkovou pedagogiku a sportovní aktivity. Ve výchovném zařízení tohoto typu se střetávají všechny funkce, které není rodina chlapcům ve všech směrech schopna poskytnout, tedy socializační, výchovná, terapeutická, pečovatelská, poradenská, rekreační a selektivní.   

Zařízení umožňuje dětem sportovní aktivity na venkovním multifunkčním hřišti, které je v areálu ústavu. Dále nabízí sportoviště a tělocvičny v rámci obce. Klienti mají v zařízení základní sportovní vybavení i ošacení pro cyklistiku, vodáctví, střelectví a míčové či atletické disciplíny.

V rámci pracovní terapie je klientům umožněno účastnit se ve svém volném čase pod pedagogickým dohledem pracovních aktivit i mimo areál zařízení, či se realizovat na rozsáhlé zahradě v areálu zařízení, kde je zřízena i minifarma s hospodářskými zvířaty.

 

Diskuze