preview

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Třebechovice pod Orebem, s.r.o.

Popis

Střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou v oboru Bezpečnostně právní činnost Střední škola v Třebechovicích pod Orebem je určena pro žáky základních škol a také jako nástavbové studium pro absolventy SOU.

  • 4-letý denní studijní program veřejnoprávní ochrana pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou
  • 3-letý dálkový studijní program veřejnoprávní ochrana – nástavbové vzdělávání obor Bezpečnostní služby pro absolventy tříletých oborů SOU

Úspěšné dokončení studia na střední škole veřejnoprávní dává absolventům možnost uplatnění ve státní správě, polici ČR, HZS, nebo v odborech civilní bezpečností služby pro ochrany velkých podniků, v bankovnictví, pojišťovnictví apod.

Řada absolventů střední školy veřejnoprávní úspěšně pokračuje ve vzdělávání na: Vyšší škole prevence kriminality a krizového řízení v Praze. Studenti se ale uplatní také na vysokých školách právnických a univerzitách nebo na
Policejní akademii ČR.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.trivistreb.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/TrivisSSVTrebec…bem
Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Soukromá
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

68-42-L/51 Bezpečnostní služby ( dálkové nástavbové studium )

Podrobné informace o škole

Jsme škola, která tě bude bavit. Vyučujeme kromě všeobecně vzdělávacích předmětů zajímavé odborné předměty jako Kriminalistika, Integrovaný záchranný systém, Bezpečnostní činnost, Právo, Sebeobrana, Střelecká příprava a další.  Čekají na vás modelové situace, ohledání místa činu, zajišťování stop, taktika zákroků proti pachateli, přežití v terénu, ostré střelby. Naučíš se prakticky využít znalostí z práva a sebeobrany v běžném životě, střílet z krátké a dlouhé střelné zbraně, absolvuješ odbornou praxi u Policie ČR. K naší škole patří i netradiční sportovní kurzy a projektové dny.

Co v průběhu studia uvidíš? Činnost Zásahové jednotky PČR,  ukázky činnosti policejních psovodů, ukázky z činnosti HZS, zajímavé přednášky odborníků z praxe. Výuka jazyků a některých dalších předmětů v menších skupinách. 

Vysoká úroveň získaných znalostí ti umožní po maturitě  studovat na VŠ  se specializací na práva, sociální patologii a prevenci, ochranu obyvatelstva nebo začít pracovat u Policie ČR, dalších bezpečnostních sborů, Armády ČR, složek IZS, na odborech krizového řízení příslušných úřadů atd.

Diskuze