preview

Svobodná chebská škola, Základní škola a gymnázium Cheb

Škola byla založena na popud rodičů a skupiny pedagogů v r. 1991. Ti vytvořili sdružení a to se stalo zřizovatelem školy. Název školy vznikl jako analogie názvu Svobodné Waldorfské školy. Toto sdružení nadšenců se zformovalo kolem erudovaného pedagoga Mgr. Pavla Lišky, který svými pedagogickými výsledky a schopnostmi získal maximální důvěru rodičů toužících po alternaci stávajícího školství. Metody práce se v průběhu existence školy osvědčily v podobě výsledků, kterých studenti dosahovali.

Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace

Škola má stabilní místo  mezi ostatními školami v regionu a nabízí mnoho oborů středního vzdělávání na různých úrovních (maturitní vysvědčení, výuční list, vysvědčení o závěrečné zkoušce) v denní i dálkové formě vzdělávání.

Žákům je poskytováno prospěchové a motivační stipendium ve výši až 9 000,- Kč ročně.

preview

Střední škola logistická Dalovice, příspěvková organizace

Logistická škola je státní, má bohatou tradici (založena v roce 1958) a vynikající výsledky. Jako jediná poskytuje unikátní kvalitní vzdělání v oblasti široké logistiky - v oboru 21. století.

Charakteristika školy:


certifikovaná instituce: Škola doporučená zaměstnavateli,
státní škola rodinného typu se zachováním náročnosti a kvality,
široké zaměření oborů = široké uplatnění absolventů podle potřeb trhu,
obory s maturitou i výučním listem, vhodné pro dívky i chlapce.

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola Cheb

Poslání školy: podporujeme profesní a osobnostní růst našich studentů prostřednictvím partnerství a sdílení zkušeností s odborníky z oblasti sociální práce.

Vize školy: chceme, aby se naši absolventi zapojili do občanské společnosti a spoluvytvářeli svět tolerantní k odlišnostem.