preview

Střední škola logistická Dalovice, příspěvková organizace

Video

Logistická škola je státní, má bohatou tradici (založena v roce 1958) a vynikající výsledky. Jako jediná poskytuje unikátní kvalitní vzdělání v oblasti široké logistiky - v oboru 21. století.

Charakteristika školy:

 • certifikovaná instituce: Škola doporučená zaměstnavateli,
 • státní škola rodinného typu se zachováním náročnosti a kvality,
 • široké zaměření oborů = široké uplatnění absolventů podle potřeb trhu,
 • obory s maturitou i výučním listem, vhodné pro dívky i chlapce.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: www.logistickaskola.cz
Facebook: https://www.facebook.com/logistickaskola
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=YCuRrAu4ylk
Zaměření školy: Střední odborná škola, Střední odborné učiliště
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 120
Počet přihlášených: 200
Počet zapsaných: 120
Počet studentů: 271

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Logistické a finanční služby (37-42-M/01)

Provoz a ekonomika dopravy (37-41-M/01)

Operátor skladování (66-53-H/01)

Podrobné informace o škole

Těžiště výuky je v oblastech logistiky ve službách, dopravní, firemní, skladové a distribuční logistiky a IT v logistice. Vzdělávání se uskutečňuje ve čtyřletých i tříletých oborech s možností nástavbového studia. Úzce spolupracujeme s firmami regionu, podporujeme zahraniční praxe a projektovou činnost. Absolvent má předpoklady být úspěšný na trhu práce, v dalším studiu a v podnikání.

 

Logistická škola je státní, má bohatou tradici (založena v roce 1958) a skvělé výsledky v uplatnění absolventů.

Jako jediná poskytuje unikátní kvalitní vzdělání v oblasti široké logistiky - oboru 21. století.

Součástí školy je Logistická celoživotní akademie - místní centrum celoživotního vzdělávání.

 

Charakteristika školy:

 • certifikovaná instituce: Škola doporučená zaměstnavateli,
 • státní škola rodinného typu se zachováním náročnosti a kvality,
 • široké zaměření oborů = široké uplatnění absolventů podle potřeb trhu,
 • polytechnické a obchodně-ekonomické zaměření oborů,
 • obory s maturitou i výučním listem, vhodné pro dívky i chlapce,
 • 11 tříd denního studia (celkem cca 300 žáků), 23 kmenových učitelů (kvalifikovanost vyučujících 95%),
 • umístění školy v malebném nově zrekonstruovaném zámečku (kulturní památka) v klidném prostředí zámeckého parku,
 • klidné a přátelské prostředí s možností individuálního přístupu,
 • podpora nadaných žáků i žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • benefitní systém ,,Proč studovat u nás"
 • modulární vyučování (systém standardů, kreditů a ocenění - každý může být úspěšný),
 • úzká spolupráce s partnerskými firmami v ČR i zahraničí,
 • úspěšná projektová činnost školy - nabídka stáží a výměnných pobytů pro žáky a vyučující, modernizace vybavení učeben.

Školní desatero aneb Kam směřujeme?

Materiální a technické vybavení školy:

 • cca 130 počítačů, 4 interaktivní tabule, 13 dataprojektorů,
 • 3 moderní multimediální učebny (cizí jazyky, logcentrum - centrum fiktivních firem, MPS systémy),
 • 3 odborné učebny včetně simulovaného skladu,
 • 5 počítačových učeben s odborným softwarem (SAP Business One, Doprava 3K, TIMOCOM, Pohoda, MountBlue, ATF, xAPOST, výuka jazyků),
 • Wi-Fi pokrytí v celé budově,
 • audiovizuální technika propojená na internet ve všech učebnách,
 • digitální Mediatéka (Office365, studijní opory, digitální podpora výuky, Moodle, intranet, sklad učebnic, žákovská a učitelská knihovna),
 • žákovská klubovna a poradenské centrum,
 • odpočinková místa na chodbách pro žáky v době volných hodin.

Výuka tělesné výchovy probíhá na venkovním hřišti v Dalovicích a nebo v tělocvičnách a sportovních halách v Karlových Varech, které si škola pronajímá.

Ubytování zajišťuje Domov mládeže v Lidické ulici v Drahovicích a stravování je možné v ZŠ a MŠ Dalovice, která se nachází 350 metrů od budovy školy. Mimo toho je studentům ve škole k dispozici automat na teplé a studené nápoje a automat s drobným občerstvením.

 

 

Diskuze