preview

Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace

Popis

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.ssstravovani.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/people/St%C5%99…98/
Zaměření školy: Střední odborné učiliště
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

65-41-L/01 • Gastronomie a hotelnictví • denní

65-51-H/01 • Kuchař, kuchařka • denní, dálkové

65-51-H/01 • Číšník, servírka denní, dálkové

65-51-H/01 • Číšník, barman, barista • denní

29-54-H/01 • Cukrář • denní

69-51-H/01 • Kadeřník • denní

65-51-E/01 • Stravovací a ubytovací služby • denní

65-41-L/51 • Gastronomie • denní, dálkové

Podrobné informace o škole

Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary je vzdělávacím subjektem se stoletou tradicí, bohatými zkušenostmi a kvalitním zázemím. Působení školy je hluboko zakořeněno v povědomí odborné i laické veřejnosti v našem regionu.

Vzdělávací nabídka školy je zaměřena na gastronomii doplněnou populárním oborem Kadeřník. Prostupnost mezi jednotlivými stupni středního vzdělávání je na škole zajištěna existencí tříletých oborů s výučním listem, čtyřletých oborů s maturitní zkouškou, nástavbového studia.

Sídlem školy je historická budova v malebném prostředí Ondřejské ulice přímo nad lázeňským centrem města, kde probíhá teoretická výuka žáků. Rekonstruovaná budova školy je pro potřeby výuky dobře vybavena novou cvičnou kuchyní, odbornými učebnami, didaktickou technikou, bezpečnostními systémy i informačními technologiemi, žákům poskytujeme osobní softwarové vybavení. V budově školy je pro žáky zřízen bufetový provoz. Teoretickou výuku zajišťuje kolektiv zkušených pedagogů.

Mimořádnou pozornost věnuje škola praktickému vyučování žáků, které pod vedením zkušených mistrů – učitelů probíhá v provozech významných a renomovaných hotelových společností i restaurací města a regionu. Prostředí Karlových Varů a těchto zařízení garantuje odbornému růstu žáků neomezené možnosti. Protože kvalitní odborná příprava umožňuje pozdější uplatnění na trhu práce, poskytujeme našim žákům mnoho příležitostí získat ve zvoleném oboru nadstandardní vědomosti a dovednosti.

Škola disponuje vlastní restaurací, kde kromě odborného výcviku žáků probíhá každoročně řada gastronomických kurzů, seminářů i prezentací vedených uznávanými odborníky. Žáci se pravidelně účastní odborných soutěží, v nichž získali již mnohá ocenění. Zahraniční aktivity včetně odborných praxí jsou zaměřeny na Německo a Itálii. Odborné práce našich žáků viditelně doprovázejí významné společenské akce města i kraje. Naši absolventi působí v gastronomii a hotelnictví na mnoha významných profesních postech. Pro žáky oboru Kadeřník má škola k dispozici nové kadeřnictví.

Škola je členem Asociace hotelů a restaurací ČR a Asociace kuchařů a cukrářů ČR, se kterou každoročně pořádáme prestižní celostátní gastronomickou soutěž žáků středních škol „Lázeňský pohárek“. Škola je též nositelem našeho nejvyššího gastronomického vyznamenání, zlatého řádu Magdaleny Dobromily Rettigové a náš žák se již stal juniorským kadeřnickým mistrem střední Evropy.

Diskuze