preview

Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace

Video

Škola má stabilní místo mezi ostatními školami v regionu a nabízí mnoho oborů středního vzdělávání na různých úrovních (maturitní vysvědčení, výuční list, vysvědčení o závěrečné zkoušce) v denní formě vzdělávání.

 

Prohlédněte si naši školu: https://www.youtube.com/user/2010ssz 

 

 

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: http://www.zivnostenska-sokolov.cz/cs/
Facebook: www.facebook.com/zivnostenska/
Twitter: www.twitter.com/zivnostenska/
Instagram: www.instagram.com/zivnostenska
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=eSzDOC_rumo
Vimeo: https://vimeo.com/zivnostenska
Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 290

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Maturitní obory

Knihovnické a informační systémy a služby (kód 72-41-M/01) Prezenční studium
Kosmetické služby (kód 69-41-L-01) Prezenční studium

Učební obory

Aranžér (kód 66-52-H/01) Prezenční studium
Cukrář (kód 29-54-H/01) Prezenční studium
Kuchař, Kuchař-číšník, Číšník-servírka (kód 64-51-H/01) Prezenční studium
Kadeřník (kód 69-51-H/01) Prezenční studium
Truhlář (kód 33-56-H/01) Prezenční studium
Pekařské práce (kód 29-51-E/02) Prezenční studium
Dřevařská výroba (kód 33-57-E/01) Prezenční studium
Práce ve stravování (kód 65-51-E/02) Prezenční studium
Pekař (kód 29-53-H/01) Prezenční studium
Cukrářské práce (kód 29-51-E/01) Prezenční studium
Prodavač (kód 66-51-H/01 Prezenční studium

Nástavbové obory

Podnikání (kód 64-41-L/51) Prezenční studium
Vlasová kosmetika (kód 69-41-L-52) Prezenční studium

Dny otevřených dveří

Ve školním roce 2022 / 2023:

  • 15. února 2023

Po předchozí domluvě je možné navštívit všechna pracoviště školy také mimo uvedené dny.

Kontaktujte nás e-mailem nebo telefonem:

Informace o oficiálních dnech otevřených dveří najdete:

 

Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení najdete na našem webu:

http://www.zivnostenska-sokolov.cz/cs/pro-uchazece/prijimaci-rizeni.html 

 

Podrobné informace o škole

Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace

 

„Vsaď na budoucnost, vsaď na řemeslo“

Škola je jednou z největších škol Karlovarského kraje.

 

 

NABÍDKA OBORŮ

Škola nabízí 2 studijní, 2 nástavbové a 13 učebních oborů.

 

PROVÁZANOST TEORIE S PRAXÍ

Znalosti získané v odborných předmětech si žáci studijních i učebních oborů vyzkouší v praxi v odborných učebnách nebo na pracovištích odborných výcviků.

Učební obory střídají v týdenních cyklech teoretickou výukou a odborný výcvik, který žáci realizují ve školních odborných pracovištích a na pracovištích smluvních firem již od 1. ročníku. Škola spolupracuje dlouhodobě s významnými zaměstnavateli regionu, jako je GrandHotel Pupp, Hotel Thermal, Ahold, Lias Vintířov, Kynšperský pivovar, Sokorest a mnoho dalších. Průměrně je každý rok navázána spolupráce s cca 40ti smluvními pracovišti napříč obory. V pekárně řetězce Ahold Karlovy Vary vede žáky oboru pekař náš učitel odborného výcviku.

Škola pro žáky pořádá exkurze v Čechách i v zahraničí, besedy a výuku s odborníky z praxe, spolupracuje s firmami a podnikateli z okolí Sokolova a s Hospodářkou komorou České republiky.

Žáci absolvují odborné semináře ve škole i na mezinárodních stážích.

 

MODERNÍ ZÁZEMÍ

Škola má moderně vybavené učebny odborné i teoretické výuky vybavené interaktivními tabulemi, počítači, 3D tiskárnami, tělocvičny, knihovnu či učebnu pro výuku předmětu „Chod podniku“.

Škola má moderně zařízená pracoviště odborného výcviku – cukrářskou a pekařskou dílnu, vlastní jídelny, kadeřnický a kosmetický salón pro veřejnost, truhlářskou dílnu i pracoviště aranžérů. 

Žáci oboru prodavač vykonávají odbornou praxi ve vybraných obchodech a supermarketech v našem regionu.

 

PODPORA SPORTOVNÍCH AKTIVIT

Škola pořádá pro své žáky zimní lyžařské a jarní turistické výcviky

Škola dále pořádá školní turnaje a žáci soutěží ve sportovních soutěžích Středoškolskou sportovní ligu.

 

ROZVOJ OSOBNOSTI ŽÁKA

Žáci pracují v Žákovském parlamentu. Své dovednosti  prezentují na různých soutěžích celostátního charakteru, výstavách či vernisážích, zapojují se do sportovních, jazykových i odborných soutěží. Prezentují se na veletrzích fiktivních firem, na kterých prověřují své podnikatelské znalosti a dovednosti.

Zajišťují rauty a společenské akce pro veřejnost.

 

PODPORA PŘI STUDIU

Škola má dva výchovné poradce, kariérového poradce a školního speciálního pedagoga, kteří se žáky pravidelně pracují a věnují se i žákům s individuálními vzdělávacími potřebami.

 

STIPENDIUM

Žákům je poskytováno prospěchové a motivační stipendium ve výši až 9 000 Kč ročně.

 

DOBROVOLNICTVÍ

Učitelé i žáci se pravidelně zapojují do charitativních akcí, ať už se jedná například o sbírkové akce nebo o program v domově pro seniory.

 

DALŠÍ BENEFITY

Žáci mohou získat prospěchové a motivační stipendium. Žáci mohou získat nejrůznější certifikáty z kurzů pořádaných odborníky z praxe.

Žáci mohou využívat po dobu studia zdarma produkt Microsoft 365 a mnoho dalších výhod.

Škola má vlastní domov mládeže a školní jídelny v centru Sokolova

Žák si vede osobní portfolio.

Absolvent školy získává Europass (https://europass.cz/co-je-europass/dodatek-k-osvedceni)

 

ZJISTĚTE SI O ŠKOLE VÍCE INFORMACI:

 

Proč se rozhodla pro studium na škole studentka Zuzana Plánková a co jí studium umožnilo, si přečtěte zde - https://www.zijemeregionem.cz/pribeh/zuzana-plankova/

 

VIDEO PREZENTACE ŠKOLY A OBORŮ

https://www.youtube.com/watch?v=eSzDOC_rumo 

 

 

 

Diskuze