preview

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace

V Liberci je státní školou, která pokračuje v dlouholeté tradici výchovy žáků ve veřejném stravování. Již v roce 1898 byla libereckým Společenstvím hostinských a pohostinských živností zřízena první třída pro číšníky a kuchaře. Od té doby i po celou první Československou republiku připravovala kvalitní pracovníky pro liberecké hotely, restaurace a kavárny. Po osvobození v roce 1945 pokračovala příprava číšníků a kuchařů, řezníků a cukrářů v učňovských školách a později ve Středním odborném učilišti Restaurací Liberec, které v roce 1990 získalo právní subjektivitu. Odborný výcvik byl zajišťován v učňovských střediscích hotelů a restaurací v Liberci i Jablonci nad Nisou.   Výuka oborů pánský a dámský krejčí a kadeřník navazuje na tradici České průmyslové školy pokračovací, založené roku 1887 obětavou činností průkopníka českého školství v Liberci MUDr. Václava Šamánka v budově tehdejší české Matiční školy v Liberci na Svahu 8. Dnešní Střední škola gastronomie a služeb navazuje na dřívější předválečnou výchovu učňů a žáků, ale vytvořila si již vlastní novou tradici v době, kdy nesla ještě název Střední odborné učiliště. Představují ji především GASTRODNY, pořádané každoročně na jaře v libereckém Babylonu a v posledních letech v restauraci Centrum. Nejlepší žáci školy zde předvádějí nejen umění ve stavbě slavnostních tabulí, ale i výrobky specialit studené kuchyně a cukrářských výrobků. Neodmyslitelnou součástí GASTRODNŮ jsou módní přehlídky modelů žáků oborů pánský a dámský krejčí a samozřejmě i módní účesy našich kadeřnic. Kromě této hlavní přehlídky připravují naši mladí kuchaři a číšníci již od druhého ročníku rauty a slavnostní hostiny při různých příležitostech pro podnikatele,kulturní instituce, školy. Krejčí a kadeřnice předvádějí svou dovednost každoročně na mnoha módních přehlídkách a odborných soutěžích.   Od 1.7.2007 došlo ke sloučení školy se Střední školou a středním odborným učilištěm v Jablonci nad Nisou, Poštovní 10, kde se vyučují obory zaměřené na obchod - prodavač, obchodník, atd. Naše škola má kontakty i se zahraničím (SRN, Švýcarsko). Vítáme do našich řad všechny mladé absolventy základních škol, kteří mají zájem a chuť získat vzdělání v našich oborech, které mají dobrou perspektivu.