preview

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace

Video

Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant je unikátní školou v mnoha směrech. Spojuje na první pohled naprosto nesourodá zaměření – stavební, dřevařské, zahradnické, zemědělské, potravinářské, technické a také službové obory. Je školou s dlouholetou tradicí. Po celou svou historii se snaží vzdělávat a vychovávat odborníky. Změny posledních let přinutily i naši školu k reakci na nové podmínky. Víme, že naši absolventi rozhodně nekončí na úřadech práce – mají velice dobré vzdělání a vybrali si některý z našich oborů, o jejichž absolventy je na trhu práce soustavný zájem. Taktéž úspěšnost našich absolventů při dalším studiu na vysokých a vyšších odborných školách je velmi dobrá. Pokud se právě Vy rozhodujete, kde dále pokračovat ve svém studiu, seznamte se s naší školou, vyberte si některý z našich oborů a přijďte se k nám podívat. Těšíme se na Vás!

Ing. Miroslav Kudrna

ředitel školy

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://stredni-skola-frydlant.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/sshlfrydlant/
Instagram: https://www.instagram.com/sshlfrydlant/?hl=cs
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=DIN8FAde7AA&list=PLuLMDYRVXoseyhjQmeWKfYIVbdlL56lKh&index=8
Zaměření školy: Střední odborná škola, Praktická škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Agropodnikání

Veterinářství

Ekologie a životní prostředí

Obchodní akademie

Sociální činnost

Podnikání

Sociální činnost - dálková forma

PRAKTICKÁ ŠKOLA

Opravář zemědělských strojů

Zemědělec-farmář

Pekař

Kuchař-číšník

Strojní mechanik

Řezník-uzenář

Prodavač

Zedník

Lesní mechanizátor

Zpracovatel dřeva

Zahradník

Strojírenské práce/Technické služby v autoservisu

Potravinářská výroba

Stravovací a ubytovací služby

Pečovatelské služby

Zednické práce

Podrobné informace o škole

Charakteristika školy

Střední škola hospodářská a  lesnická  Frýdlant vznikla dne 1. 4. 2007 sloučením Střední školy hospodářské Frýdlant a Střední školy lesnické Hejnice. Škola je právnickou osobou, zastupuje ji ředitel příspěvkové organizace, který je současně statutárním orgánem právnické osoby.

Ať už tě láká potravinářství, příroda, zemědělství, lesnictví, stavebnictví, služby nebo technika, u nás si vybereš.
Nikoho nenecháme pozadu a všem se věnujeme podle jejich potřeb. Naše areály jsou plné zeleně, máme skvěle vybavené dílny i techniku. Podle oboru pak můžeš získat kurzy, certifikace a průkazy – od svařování po řidičák.

Teoretická výuka probíhá v modernizovaných třídách vybavených multimediální didaktickou technikou a v odborných učebnách, které přispívají k vyšší efektivitě vyučování i k užšímu propojení s budoucím povoláním. Ve školních dílnách a provozovnách, v autoškole a svářečské škole najdou žáci dostatečné zázemí pro svůj odborný růst.

Pohodlné ubytování na domově mládeže, kvalitní stravování ve školní jídelně a školní volnočasová zařízení vytvářejí příjemné podmínky pro život žáků mimo vyučování.

Škola má dlouholetou zkušenost se vzděláváním žáků i dospělých a díky dlouholeté dobré spolupráci se samosprávami kraje i obcí, výrobními podniky a profesními komorami, s ministerstvy zemědělství a školství, úřady práce a neziskovými organizacemi není odtržená od reality trhu práce.

 

Diskuze