Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice

Škola nabízí: dlouholetou tradici, kvalifikovaný a zkušený pedagogický sbor, velmi dobré materiální vybavení pro výuku, klidné a vlídné prostředí školy, dobré autobusové a vlakové spojení, dobrou uplatnitelnost na trhu práce, úzkou spolupráci s firmami v regionu, pokračování ve studiu na nástavbovém a vyšším odborném studiu, informační centrum s knihovnou a celodenní práci s výpočetní technikou a internetem, vlastní e-mailovou adresu,

preview

Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště

Škola má dlouholetou tradici ve vzdělávání. Je přidruženou školou UNESCO, fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, členem AutoDesk Academia programu, Místním centrem dalšího profesního vzdělávání a Centrem uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje. Škola se pravidelně zapojuje do regionálních, celostátních i evropských projektů. Školu tvoří komplex šesti budov včetně vlastní tělocvičny, jídelny a školních dílen. Sídlo školy se nachází v centru města Uherské Hradiště, 5 minut pěší chůze od autobusového i vlakového nádraží. Žáci se vzdělávají v moderních a kvalitně vybavených učebnách. Stravování je zajištěno ve vlastní školní jídelně. Žáci dosahují velmi dobrých výsledků ve vzdělávání, při státní maturitní zkoušce, jednotných závěrečných zkouškách a také v celostátních kolech odborných soutěží ve všech segmentech vzdělávání – technickém, gastronomickém a zdravotnickém. Absolventi školy nachází široké uplatnění jak při dalším studiu na vysoké škole, tak na trhu práce.