preview

Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž

Popis

Naše škola nabízí maturitní, vyšší odborné i bakalářské studium profilované do oblasti potravinářství a to jak výroby bezpečných potravin, tak i jejich komplexní kontroly. V regionu patříme mezi nejstarší - navazujeme na tradice "Zemské mlékařské a sýrařské školy v Kroměříži", která byla založena v roce 1902.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://www.potravinarska-skola.cz/
Zaměření školy: Střední průmyslová škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

29-42-M/01 Analýza potravin

29-41-M/01 Technologie potravin

Podrobné informace o škole

„...během několika let se ukazuje nedostatek odborně vzdělaných sil pro správu mlékáren a vedení výroby, už nestačí pomoc a obětavost moravského kočujícího učitele hospodářského J.V. Pavelky." "Moravští rolníci se obracejí na Moravský zemský sněm s peticí o povolení potřebných prostředků na zřízení odborné mlékařské školy. Po důkladném a všestranném zvážení místa školy a základní koncepce školy jsou prostředky ve výši 250.000 korun Moravským zemským sněmem v roce 1901 schváleny a místem školy vybrána Kroměříž." Historické prameny o vzniku Zemské mlékařské a sýrařské školy.

Diskuze