preview

Školy Březová - střední odborná škola, základní škola a mateřská škola, Březová

Video

Vize vzdělávání pro 21.století vychází z naděje na lepší svět, ve kterém vzdělání pomáhá překlenout rozdíly mezi lidmi a podporuje jejich vzájemnou spolupráci. Ve vzdělání by mělo dojít k propojení soutěže, která motivuje, spolupráce, která posiluje a solidarity, která sjednocuje.

 

Jsme malá, ale dynamická venkovská škola ve Zlínském kraji, preferující individuální přístup k dětem a žákům, vstřícná vzdělávacím potřebám nastupujicích generací. Svým přístupem a důrazem na efektivní využívání informačních technologií dokazujeme, že předškolní vzdělávání, základní vzdělávání i střední vzdělávání (lyceum) nemusí být pro žáky jen nudnou povinností, ale také naplňující radostí.

Máme propracovaný model individuálního vzdělávání žáků, který využívá on-line i off-line výuku pro I. i II. stupeň ZŠ.
Máme propracovaný model dálkového vzdělávání ve střední škole - obor Kombinované lyceum, který využívá on-line a off-line výuku a konzultace.
Kontakt se školou je tak možný ze všech míst zeměkoule s přístupem k internetu, a to nepřetržitě, neustále.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.zsbrezova.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/zsbrezova
Twitter: https://twitter.com/zsbrez
Instagram: https://www.instagram.com/skoly_brezova/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=JItfT9mZCY8
Zaměření školy: Pro mentálně postižené, Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Humanitní specializace

Technická specializace

Přírodovědná specializace

Podrobné informace o škole

Škola - prostředí, které motivuje

V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. A to nikoli encyklopedickým vědomostem, ale pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy a sociálním dovednostem.
Proměňujeme školu v prostředí, kde se dětem s různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně.
U nás jsou respekt k žákovi, diskuze, individuální přístup a tolerance nejen frázemi, ale skutečnou každodenní realitou, ve zkratce PRST = PRÁCE, RADOST, SMÍCH, TOLERANCE.

Individuální vzdělávání - možnost volby

Individuální vzdělávání je v podmínkách českého školství jedna z alternativních edukačních koncepcí. Naši individuálně vzdělávaní žáci se mohou zúčastňovat všech akcí školy organizovaných pro příslušný věkový stupeň. 
Individuální vzdělávání má i tu výhodu, že lze počkat, až dítě pro určitou látku dozraje, a neučit ho to proto, že to teď mají probírat všichni žáci. Kdo z rodičů to někdy vyzkoušel, ví, jak efektivní může individuální vzdělávání být, jak jsou děti spokojené.

Imoodle - používání informačních technologií je prostředkem, ne cílem

Naše škola všem žákům nabízí komplexní výukovou podporu během celého školního roku - i-školu MOODLE (imoodle) - podrobně zpracovaný obsah jednotlivých ročníků a tematických plánů práce na jednotlivé měsíce naplněný výukovými materiály.

Naše škola nabízí individuální vzdělávání jak na prvním stupni, tak na druhém stupni a jako jediní v celé republice využíváme pro komunikaci s žáky a jejich rodiči (a také dalšími vzdělavateli) unikátní systém řízení - škola opakovaně podává informace rodičům, má propracovaný program interakce škola – rodina - imoodle, vnitřní sociální síť - eŽákovka, mailové informace, online výuka, informace na sociálních sítích - školním Facebooku, Twitteru, Linkedinu, Instagramu.

Veškerý tento náš servis v podobě imoodle, online výuky, eŽákovky, emailů, informací na sociálních sítích - školním Facebooku, Twitteru, Linkedinu, Instagramu, aj. je něco navíc, co žádná škola všem žákům nenabízí. Naše nabídka spočívá v tom, že nabízíme rodičům nadstandard – což ze zákona nemusíme – metodické vedení během školního roku. Za průběh vzdělávání v případě individuálně vzdělávaných žáků však zodpovídají rodiče (zákonní zástupci).

Stejně je to s online výukou.

Březovská virtuální třída je virtuální vzdělávací prostředí, kde na jedné straně jsou žáci, na druhé učitel. Pomocí tohoto prostředí, s využitím MS TEAMS, nabízíme MOŽNOST PRAVIDELNÉ ONLINE VÝUKY, ale nenahrazujeme výuku, o kterou se mají starat zákonní zástupci.

Pro individuálně vzděláváné žáky nabízíme od čtvrtého do devátého ročníku v některých předmětech (ČJ, MAT, FYZ, AJ, CHE, D, ZE, PIS, VLA, PŘI aj.), vždy ve stejný den a hodinu on-line výuku. Individuálně vzdělávaný žák si může  spustit Skype pro firmy (od školy dostane uživatelské jméno) a přes odkaz na eŽákovce se přímo přihlásit do online výuky. Ale v žádném případě nemůžeme úplně nahrazovat vzdělávání za rodiče (zákonné zástupce).

Ve škole používáme tisíce digitálních učebních materiálů a pro jejich efektivní využívání využíváme LMS MOODLE (imoodle). IMOODLE umožňuje tyto materiály nejen strukturovaně ukládat (v našem případě podle ročníků, a měsíců školního roku, a jednotlivých vyučovacích předmětů) a archivovat, ale hlavně efektivně využívat při vlastní výuce ve škole, při domácí přípravě žáků, plnění domácích úkolů i pro online testování a také velmi výhodně pro individuální vzdělávání našich žáků, které máme po celé republice i v zahraničí.

Diskuze