preview

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola

U nás se budeš do školy těšit... a to z mnoha pádných důvodůPraxeNebudeš jen sedět v lavici, ale půjdeš do akce.Poskytneme ti široký prostor pro získání praktických dovedností. Zázemí pro praxi průběžně modernizujeme. Jsme centrem zemědělského vzdělávání v Kraji Vysočina.ZázemíVše je po ruce. Autoservis, instalatérská díla, tesařská dílna, stáje, jízdárna, kynologický areál, botanická zahrada.AutoškolaNaučíš se zkrotit volant.Připravíme tě ke zkouškám sk. B, C, C + E, T.Svářečská školaU nás můžeš projít svářečskou školou.Zvýšíš tak podstatně svoje šance na trhu práce.KurzyUmožníme ti získat další specializaci v rámci kurzů.Kurz myslivosti, kurz nakládání s přípravky na ochranu rostlin a další.ProjektyStavíme auta, traktory a náklaďáky.Díky Erasmu tě pošleme na zkušenou do zahraničí.StipendiaVážíme si dobrých výsledků a dobrou práci odměňujeme.Stipendijní program Kraje Vysočina poskytuje finanční dary žákům za studijní úspěchy a aktivity ve výši 2.500 – 10.000 Kč za kalendářní rok. V případě mimořádného úspěchu je možno získat dalších 2.500 - 10.000 Kč.UplatněníS námi ti vlak neujede. Vybavíme tě pro život.Na trhu práce najdeš uplatnění a budeš si moci vybírat dle svých zájmů.Domovy mládežeTady nebudeš jen přespávat a už vůbec ne se nudit.Kino, koncerty, sport, legrace a hlavně – nebudeš sám.Školní jídelnaHlady neumřeš.Stravu vaří a dobře hospodaří tým odborníků na prázdné žaludky.Tradiční akceUdržujeme vlastní tradice, bereme je vážně a jsme na ně pyšní. Přidej se.Masopustní průvod, Den biopotravin, Den ČZA, Den botanické zahrady, Jízda zručnosti.

preview

Základní škola a Střední škola Březejc, Sviny 13

Základní škola  a Střední škola Březejc, Sviny 13 byla zřízena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky jako příspěvková organizace k 1. 1. 1996. Poskytuje základní vzdělání a střední vzdělání žákůms mentálním postižením, tělesným postižením, souběžným postižením více vadami a autismem.Škola sídlí v budovách Centra Kociánka, pracoviště Březejc (dále středisko). Areál střediska je bezbariérový a nachází se ve velmi pěkném prostředí nedaleko města Velké Meziříčí.Výuka žáků probíhá v základní škole speciální, praktické škole jednoleté a dvouleté a v dvouletém učebním oboru Textilní a oděvní výroba - ŠVP Tkalcovské práce. Do praktických škol a do učebního oboru mohou žáci nastoupit i s časovým odstupem od ukončení povinné školní docházky.Základním cílem školy je předat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami kvalitní základy všeobecného vzdělání a připravit je zodpovědně pro budoucí samostatný život. Základním prostředkem k dosažení tohotocíle je plnění školních vzdělávacích programů. S většinou žáků pracují učitelé podle individuálních vzdělávacích plánů. Jsou vypracovány na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení na žádost zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka a učiteli průběžně vyhodnocovány.Škola zajišťuje rovněž mimořádně dobré podmínky pro výuku. Třídy jsou prostorné, vhodně vybavené a esteticky upravené. Z odborných pracoven škola využívá cvičnou kuchyni, dílnu, počítačovou učebnu.Od 2. 11. 2006 jsme zapojeni v síti „Škol podporujících zdraví". Tato skutečnost nám pomáhá rozvíjet ve škole pohodové prostředí, zdravý životní styl a dává žákům větší příležitost pro sebehodnocení a vzájemnou spolupráci. Zároveň se snažíme o otevřené partnerství s rodiči i širší veřejností.V případě Vašeho zájmu Vám kdykoliv umožníme prohlídku našeho zařízení.