preview

Škola ekonomiky a cestovního ruchu, soukromá střední odborná škola s.r.o.

Popis

VIZE ŠKOLY

Chceme vychovat žáky, kteří mají konkrétní odborné znalosti, vidí souvislosti mezi jednotlivými předměty, jsou schopni pracovat nebo podnikat v perspektivních oblastech národního hospodářství. Naším cílem je úspěšná budoucnost našich absolventů.

POSLÁNÍ ŠKOLY

Škola se zabývá výchovou středoškolských odborníků pro oblast cestovního ruchu, oblast služeb, chce s předstihem reagovat na potřebu odborníků v soukromém sektoru, v systému státní správy a samosprávy, v oblasti sociálních služeb, školství a všude tam, kde je zapotřebí komunikace s klientem. Chceme vychovávat odborníky, kteří mají velmi dobré uplatnění na trhu práce v regionu a celé ČR.

INFORMACE O ŠKOLE EKONOMIKY A CESTOVNÍHO RUCHU

Zřizovatelem školy je International Education Center, s. r. o.
Zřizovatel a škola jsou členem Sdružení obcí Vysočiny, Hospodářské komory Jihlava, Sdružení soukomých škol Čech, Moravy a Slezska.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.secr.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/secrjihlava
Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Soukromá
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

OBOR EKONOMIKA A CESTOVNÍ RUCH

PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA – UČITEL, UČITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST – PRÁVNÍ ADMINISTRATIVA

CESTOVNÍ RUCH – MANAGEMENT AKTIVNÍHO VOLNÉHO ČASU

MEDIÁLNÍ MARKETING CESTOVNÍHO RUCHU (ŽURNALISTIKA)

OBOR PODNIKATELSTVÍ MALÝCH FIREM PRO ABSOLVENTY UČEBNÍCH OBORŮ

VČELAŘ – ZPRACOVATEL VČELÍCH PRODUKTŮ

Podrobné informace o škole

Soukromá škola ekonomiky a cestovního ruchu vznikla v roce 1991 jako jedna z prvních škol tohoto typu v České republice. Je zařazena do sítě škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Ve škole je možné studovat tyto obory: Ekonomika a cestovní ruch, Učitel(ka) mateřské školy, Právní administrativa, Management aktivního volného času, Mediální marketing cestovního ruchu, Podnikatelství malých firem a Včelař – zpracovatel včelích produktů.

Všechny naše obory jsou propojené ekonomikou. Absolvent tedy kromě odborného vzdělání získává ekonomické znalosti a dovednosti, které může dále využít například pro podnikání. Zásadním způsobem se tak rozšířují možnosti uplatnění našich absolventů.

Základ výuky tvoří odborné předměty dle zvoleného oboru. Pro cestovní ruch jsou to světové jazyky – anglický, německý, francouzský, španělský, italský, ruský a dějepis a zeměpis. Pro předškolní a mimoškolní pedagogiku je to biologie člověka, psychologie a pedagogika a výběr ze čtyř specializací: hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova a dramatická výchova. U právní administrativy je to psychologie a právo.

Zásadní důraz klademe na absolvování praxí, které doplňují, případně rozšiřují, teoretické znalosti studentů. Pro obor Učitel(ka) mateřské školy provozujeme vlastní mateřskou školu.

Studium na škole je zakončeno maturitou z českého jazyka a literatury, cizího jazyka nebo matematiky, praktické a teoretické zkoušky z odborných předmětů.

Škola veškeré prostředky investuje zpět do zlepšení vybavení školy a zvýšení úrovně výuky. Škola má stabilní pedagogický sbor, který je plně aprobován.

  • Škola ekonomiky a cestovního ruchu, soukromá střední odborná škola s.r.o.
  • Rantířovská 4375/9, - Jihlava
  • tel.: 603 102 015
  • e-mail: skola@secr.cz
  • https://www.secr.cz/

Diskuze