Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace

Střední škola nabízí výuku v oblastech hotelnictví, cestovního ruchu, strojírenství, grafického a průmyslového designu, elektrotechniky, informační technologie, módy a stylingu, ekonomie, veřejnosprávní a bezpečnostně právní činnosti a služeb (maséři, kosmetičky, kadeřnice, manikúra, pedikúra).

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem

V současné době má škola celkem 4 budovy. Žáci a studenti technických oborů se vzdělávají v budově školy v Ústí nad Labem, Palachova 35, kde se nachází i ředitelství školy. Žáci a studenti klinických oborů se učí na odloučených pracovištích školy v Ústí nad Labem, Moskevská 52 a v Teplicích, ulice Kapelní 2. Zájemci o ubytování podávají své žádosti na odloučeném pracovišti domova mládeže v ulici Kpt. Jaroše 622, Ústí nad Labem.

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace

Pozice VOŠ ekonomické, sociální a zdravotnické se na trhu vzdělávání upevňuje a zájem o tento typ vzdělávání se potvrzuje každoročním nárůstem studentů této školy. V současné době škola nabízí 5 vzdělávacích programů – Sociálně právní činnost, Firemní ekonomika, Právní asistence, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Diplomovaná všeobecná sestra. Na naší škole studuje 400 studentů denního vzdělávání a 450 studentů dálkové a kombinované formy vzdělávání. Škola je páteřní školou Ústeckého kraje.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace

Vyšší odborná škola je stupeň vzdělání vložený mezi střední školu a školu vysokou. Podmínkou studia na VOŠ je střední vzdělání ukončené maturitou. Náplň studia je oproti vysokoškolskému zaměřena především na praktické předměty. Délka denního studia je stanovena na tři roky, dálkové studium je o půl roku delší. Systém studia je vysokoškolský, přednášky, semináře, cvičení, leden a červen zkouškové období.