preview

Základní škola a Střední škola Krupka, Karla Čapka 270

Popis

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: http://www.zspskrupka.cz/
Zaměření školy: Praktická škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Praktická škola dvouletá

Podrobné informace o škole

Historie školy

Základní škola a Střední škola Krupka, Karla Čapka 270 byla uvedena do provozu 1. 9. 1985 jako 27 třídní základní škola. Postupně byl uveden do provozu komplex vzájemně propojených budov: budova 1 stupně, budova 2. stupně, centrální budova s šatnami a administrativním zázemím, budova odborných učeben, školní družiny a tělocvičen a v neposlední řadě budova školní jídelny. Škola byla vystavěna jako součást nové výstavby města v 80. letech 20. století v rámci revitalizace části města Maršov. K 1. 7. 1994 získala právní subjektivitu. Od školního roku 2007/2008 rozšířila svou vzdělávací nabídku o vzdělávací obor předškolní výchovy – přípravná třída základní školy, dále od téhož školního roku nabízí obor 79-01-B/001 Pomocná škola (v současnosti souběžně i obor 79-01-C/01 Základní škola speciální. Od školního roku 2010/2011 se transformovala v instituci základní školy a střední školy.

 

Diskuze