Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace

Popis

 

Škola vzdělává žáky s mentálním, tělesným, zrakovým, sluchovým postižením, i žáky s autismem.

Učitelé se snaží nabízet vysoký standard všem žákům školy. Další odborné vzdělání učitelů je prvořadým úkolem celého kolektivu školy.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://www.specmo.cz/
Zaměření školy: Praktická škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Podrobné informace o školeNabídka školy

Škola vzdělává žáky s mentálním, tělesným, zrakovým, sluchovým postižením, i žáky s autismem.

Učitelé se snaží nabízet vysoký standard všem žákům školy. Další odborné vzdělání učitelů je prvořadým úkolem celého kolektivu školy.

Škola spolupracuje:

 • se Speciálním pedagogickým centrem v Litvínově a Teplicích,
 • s Centrem komplexní péče Demosthenes v Ústí nad Labem v oblasti sluchově a zrakově postižených dětí,
 • s PPP v Mostě,
 • s SPC v Praze,
 • se Střediskem výchovné péče Most - Dyáda,
 • s OSPOD v Mostě,
 • s Městskou Policií,
 • s Policií ČR,
 • se Střední školou technickou, gastronomickou a automobilní v Chomutově,
 • s Obchodní akademií a Střední odbornou školou generála Františka Fajtla v Lounech,
 • se Střední průmyslovou školou a Střední školou gastronomie a služeb v Mostě,
 • se Střední školou technickou v Mostě.
 • s Vyšší odbornou školou ekonomickou, sociální a zdravotnickou, Obchodní akademií, Střední pedagogickou školou a Střední zdravotnickou školou v Mostě

Snoezelen

Škola využívá multismyslovou místnost Snoezelen, která se slavnostně otevřela v minulém školním roce.

Místnost Snoezelen je specificky vytvořené prostředí pro účely senzorické stimulace, relaxace a prožití osobní zkušenosti. Snoezelen slouží k relaxaci, zklidnění, k rozvoji verbální i neverbální komunikace, ke stimulaci smyslů, k odbourávání rizikových projevů jedince, posílení schopnosti adaptace, socializace, ke snížení poruch chování, pozornosti, nesoustředěnosti, k odbourávání impulzivity, k podpoře kognitivní a emocionální složky osobnosti a přináší nové zážitky.

Žáci naší školy chodí do místnosti pravidelně a využívají terapií, které se v místnosti provozují, jako například aromaterapie, muzikoterapie nebo arteterapie.

Diskuze