preview

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Vyšší odborná škola pedagogická a sociálnía Střední pedagogická škola KroměřížVelká historická budova v Kroměříži na ulici 1. máje s popisným číslem 221/10 je zázemím pro vzdělávání středoškolské i vyšší odborné se zaměření na pedagogickou oblast: v oboru předškolní a mimoškolní pedagogiky a v rámci VOŠ navíc také oboru: sociálni pedagogika.Středoškolské čtyřleté studium připravuje dívky a chlapce v oboru 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika a jeho absolventi získávají uplatnění jako učitelé v mateřských školách, vychovatelé ve školních družinách, asistenti pedagoga v rámci inkluzivního vzdělávání a pedagogové ve střediscích volného času a v dalších edukačních či výchovných zařízeních. V průběhu školního roku se zde může připravovat až 240 žáků formou teoretického a praktického vyučování. Vzdělávání je zakončeno maturitní zkouškou. Bližší informace najdete v sekci Středoškolské studium.Vyšší odborná škola pedagogická a sociální nabízí dva tříleté studijní obory: 75-32-N/06 Sociální pedagogika a 75-31-N/03 Předškolní a mimoškolní pedagogika. Ve studijním oboru sociální pedagogika se připravují zájemci o práci v různých terénních, ambulantních a pobytových sociálních službách i pedagogických zařízeních. Úspěšní absolventi získávají kvalifikaci pro práci sociálního pracovníka, vychovatele, pedagoga volného času a asistenta pedagoga a vstupují do praxe s označením DiS. (diplomovaný specialista). Absolventi studijního oboru předškolní a mimoškolní pedagogika získávají kvalifikaci učitele v mateřské škole, pedagoga volného času, vychovatele a asistenta pedagoga a složením absolutoria získávají označení diplomovaný specialista (DiS.). Kapacita školy je nastavena na počet 180 studentů v průběhu školního roku, který je rozčleněný na zimní a letní klasifikační období. Více informací získáte v sekci Vyšší odborné studium.VOŠPS a SPgŠ Kroměříž nabízí také v rámci celoživotního vzdělávání možnosti pro rozšíření kvalifikace formou následného vzdělávání. Škola realizuje v rámci doplňkové činnosti semináře a kurzy dalšího vzdělávání. Aktuální nabídku je uvedena v sekci Další vzdělávání.