preview

Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069

Střední průmyslová škola a Střední odborná škola ve Dvoře Králové nad Labem (dále SPOŠ), která se před časem stala Fakultní školou Fakulty chemicko – technologické Univerzity Pardubice, nabízí ve školním roce 2020/2021 studium v šesti atraktivních maturitních oborech a jednom učebním oboru.Technické maturitní obory Aplikovaná chemie (FORENZNÍ ANALÝZA) a Informační technologie (KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST) pokračují ve více než 130leté tradici výuky na Střední průmyslové škole Dvůr Králové.  Bývalá „průmyslovka“ je dnes jen jednou z více částí školy.Nesmíme zapomenout ani na mnohaletou tradici dalších součástí naší školy, Obchodní školy a Obchodní akademie, na které v současnosti navazuje studium oboru Cestovní ruch.Mezi širokou veřejností jsou známé obory zaměřené na osobní služby. Jedná se o maturitní obory Kosmetické služby a od školního roku 2019/2020 nově zavedený atraktivní obor Masér sportovní a rekondiční. Kadeřník je naším jediným učebním oborem a připravuje žáky na samostatné podnikání v této oblasti.Mezi nejnovější maturitní obory patří žáky hojně vyhledávaná Bezpečnostně právní činnost.V areálu SPOŠ Dvůr Králové se nachází kromě budov školy veškeré zázemí včetně vlastní jídelny, domova mládeže, cvičné restaurace s kuchyní a nepostradatelného sportoviště s workoutem, vše v docházkové vzdálenosti a v blízkosti centra města. Samozřejmostí je pokrytí budov SPOŠ velmi rychlým internetovým připojením včetně Wi-Fi.Žáci SPOŠ, která spadá pod Královéhradecký kraj, mají po dobu studia zdarma licenci na produkty Microsoft Office.

preview

Střední škola a Základní škola Sluneční, Hostinné

HISTORIENa úvod se zmiňme o tzv. duchu místa, který provází prostory, ve kterých žije naše škola, už od poslední čtvrtiny 19. století. Tenkrát zde řeholní řád Voršilek začal postupně stavět budovy pro svou školu mateřskou, národní, měšťanskou a sirotčinec, pak zřídil ještě školu pro vedení domácnosti – zaveden byl i obor šití oděvů. Škola i penzionát byl velmi oblíben doma i v zahraničí. Chovankou penzionátu byla např. i dcera Vlasty Buriana, filmová herečka Božena Šustrová. Ve válečných letech byla na čas školní úloha budov přerušena, kdy část sloužila pro administrativní účely a část jako lazaret.V roce 1947 získaly budovy Krkonošské papírny pro svou nově vznikající dvouletou Odbornou školu papírenskou a později čtyřletou Střední průmyslovou školu, zaměřenou na výrobu papíru a celulózy. Průmyslovka byla pak přemístěna v roce 1983 do Štětí.1. srpna 1983 bylo založeno Zvláštní odborné učiliště v Hostinném, které od r. 1991 nese název Odborné učiliště, od 1.9. 1996 bylo rozšířeno o Praktickou školu. Vždy se však jednalo o školu speciální, připravující na povolání žáky s poruchami učení, zdravotním postižením a znevýhodněním. Odborné učiliště v Hostinném bylo první speciální komplexní školou pro přípravu povolání, to je školou, která zajišťovala jak teoretické vyučování, tak odborný výcvik. Z období průmyslové papírenské školy bylo možno pro praktické vyučování využít pouze knihařské dílny. Dílny pro všechny ostatní obory vznikaly za provozu školy přeměnou chemických laboratoří a jiných prostor školy, přístavbou a získáním areálu Labský mlýn. Jako poslední vznikl rekonstrukcí vodárny v areálu Labského mlýna pilařský provoz pro výuku oboru dřevařské práce. Dnešní Odborné učiliště Hostinné se specializuje především na přípravu žáků na povolání v dřevooborech – truhlářské a dřevařské práce, dále vyučujeme obory knihařské, kuchařské a zednické práce.Škola má cca 160 žáků. Od 1. 7. 2016 škola vystupuje pod názvem Střední škola a Základní škola Sluneční.