preview

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Dějiny Wichterlova gymnázia se začaly psát před více než půlstoletím a byly dlouho úzce spjaty s rozvojem největšího ostravského obvodu a zároveň s komplikovaným vývojem školského systému v naší zemi.Od roku 1952 probíhala mohutná výstavba Poruby, sídlištního celku, který se měl podle tehdejších velikášských plánů stát centrem Nové Ostravy. S budováním stále nových bytů vznikala postupně i potřeba nových tříd základních škol v různých částech obvodu, a proto se muselo gymnázium několikrát stěhovat, a to vždy tam, kde byla v tu chvíli dočasně volná kapacita. V prvních patnácti letech vývoje školy však došlo nejen k několika změnám její adresy, ale také ke  školským reformám,  v jejichž důsledku jsme byli nejprve jedenáctiletou střední školou (1956-1961), pak střední všeobecně vzdělávací školou (poslední „třeťáci“ maturovali r. 1971) a nakonec od roku 1969 gymnáziem.V roce 1970 došlo ke sloučení naší školy s experimentálním gymnáziem, založeným v roce 1968, a roku 1972 se naopak čtyři naše třídy staly základem dnešního Gymnázia Olgy Havlové.Od roku 1975 sídlí škola trvale v budově, která pro ni byla vybudována již v roce 1958 a kterou pak musela na 15 let opustit. V povědomí většiny lidí je proto stále zapsána jako tzv. „velká Thälmannka“, či později jako „velký Exil“. K padesátému výročí svého založení získala čestný název Wichterlovo gymnázium.