preview

Čtyřleté a osmileté gymnázium Frýdek-Místek

Škola úzce spolupracuje se školami v zahraničí, připravuje studenty pro mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge First Certificate in English, studenti se účastní mezinárodních stáží v USA již po 3. ročníku školy, tj. po 8. třídě, což svědčí o dobré úrovni jazykových znalostí. Studijní stáže na středních školách v USA se zúčastnilo již 16 studentů.

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace

Gymnázium ve Vítkově bylo založeno v roce 1953 a od té doby prošlo a stále prochází řadou změn, např. od 1. 7. 2013 je naším zřizovatelem Město Vítkov.Cíle školy se však nikdy nezměnily. Vždy jsme tady byli a budeme pro naše žáky, které systematicky připravujeme na jejich budoucí život - studium na vysokých či vyšších odborných školách různého zaměření, u nás i v zahraničí, ale také profesní život.Za důležité považujeme aktivní zvládnutí cizích jazyků, práce s PC, a získání všeobecného vzdělanostního základu. Všestrannost mladého člověka je dnes tím nejcennějším, co může v měnícím se světě nabídnout! Právě proto jsou naši absolventi tak úspěšní!

preview

Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace

Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace je škola, která vznikla sloučením tří tradičních škol regionu. Gymnázia v Bruntále na Dukelské ulici, Městského osmiletého gymnázia v Bruntále a Sportovního gymnázia ve Vrbně pod Pradědem. Sloučení je v současné době řešeno formou odloučených pracovišť v Bruntále na Dukelské ulici a ve Vrbně pod Pradědem.