preview

České reálné gymnázium s.r.o.

České reálné gymnázium s.r.o. je soukromá škola, která byla založena v roce 1993. ČRG s.r.o. poskytuje úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou ve čtyřletém studiu pro absolventy 9. tříd ZŠ a osmiletém studiu pro absolventy 5. tříd ZŠ. Studium na ČRG s.r.o. je všeobecné bez konkrétního zaměření.

preview

Česko-anglické gymnázium s.r.o.

Od roku 1992 úspěšně vedeme naše studenty k nalézání budoucí životní cesty a pečlivě je na ni připravujeme. Možnosti individuální volby programu, pestrou nabídku „tréninkových“ situací, samozřejmost v používání cizích jazyků v autentickém prostředí i schopnost absolventů úspěšně se prosadit v životě považujeme za naše jednoznačné priority. Naše škola si uchovává pozitivní rodinnou atmosféru jako bezpečné zázemí pro práci, studium i utváření vzájemných vztahů.

preview

Všeobecné a sportovní gymnázium, Vimperk, Pivovarská 69

Cizí jazyky: základyní: angličtina a němčina, další: francozštin a ruština

Spolupráce s gymnáziem ve Waldkirchenu, možnost ročního studia na bavoroském gymnáziu

Zapojení do projektů

Odborné laboratoře: chemie, fyzika, informatika

Kurzy: lyžařský, exkurzně-vzdělávací týden, sportovně-turistický (Chorvatsko)

Vyšší odborná škola, Střední škola, centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí

Vzdělávací program Elektrotechnika – mechatronické systémy má tři zaměření (Mechatronika, Informační a řídicí technika, Automatizace v energetice). Forma je denní i kombinovaná. Těžiště odborných vědomostí a dovedností je v oblastech elektroniky, energetiky, strojírenství, automatizace, výpočetní techniky.

Čím se můžeme pochlubit, jsou absolventské práce našich studentů, ale posuďte sami zhlédnutím videa o jedné takové nebo se podívejte na to, jak naše absolventy hodnotí jejich zaměstnavatelé.

preview

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická České Budějovice

Cílem vedení i všech zaměstnanců je vybudovat regionální centrum pro výuku oborů v oblasti autopravárenství, dopravy a strojírenství. Škola se věnuje též dalšímu vzdělávání dospělých organizací rekvalifikačního studia, školení a kvalifikačních zkoušek. Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a dalšími partnerskými školami se škola podílela na vypracování projektu mistrovské zkoušky v rámci Akademie řemesel, a je organizací těchto zkoušek pro jihočeský region pověřena.

preview

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb Strakonice

Absolventům středních škol nabízíme po úspěšném složení maturitních zkoušek studium na Vyšší odborné škole Strakonice se zaměřením na „Řízení kvality ve strojírenské výrobě a službách“. Tito absolventi jsou vyhledávanými odborníky v oboru a řada z nich dnes pracuje i na významných manažérských funkcích v oblasti průmyslové výroby a aktivit s ní spojených.

preview

Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola, Prachatice, Zahradní 249

Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola v Prachaticích je monotypním vzdělávacím zařízením, jehož význam pro oblast jihočeského regionu je mimořádný. Těžko lze najít v jižních Čechách mateřskou školu nebo školní družinu, kde by nepracovaly absolventky prachatické SPgŠ. V roce 1999 opustili Vyšší odbornou školu sociální také první diplomovaní sociální pracovníci. Přímá souvislost mezi SPgŠ a VOŠS je jediná-zastřešuje je jeden právní subjekt.