preview

České reálné gymnázium s.r.o.

Popis

České reálné gymnázium s.r.o. je soukromá škola, která byla založena v roce 1993. ČRG s.r.o. poskytuje úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou ve čtyřletém studiu pro absolventy 9. tříd ZŠ a osmiletém studiu pro absolventy 5. tříd ZŠ. Studium na ČRG s.r.o. je všeobecné bez konkrétního zaměření.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.crg.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/ceskerealnegym/
Instagram: https://www.instagram.com/ceskerealnegym/
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Profil absolventa

Podrobné informace o škole

České reálné gymnázium s.r.o. je soukromá škola, která byla založena v roce 1993. ČRG s.r.o. poskytuje úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou ve čtyřletém studiu pro absolventy 9. tříd ZŠ a osmiletém studiu pro absolventy 5. tříd ZŠ.

Studium na ČRG s.r.o. je všeobecné bez konkrétního zaměření. Volitelnými předměty a semináři se v posledních dvou letech studia žáci diferencují podle svých zájmů a cílů. Mohou se tak připravit ke studiu na vysoké škole humanitního, přírodovědného i technického směru. Důraz je přitom kladen na výuku anglického a německého jazyka a práci s počítačem – tedy dovednosti, které uplatní i ti, kteří ve studiu na vysoké škole nepokračují.

Studenti se mohou zapojit do široké mimoškolní činnosti v oblasti estetické výchovy, tělesné výchovy (lyžařské kurzy, vodácké kurzy, cyklokurzy, školní sportovní soutěže aj.), ale ve vzdělávací oblasti (odborné soutěže a olympiády). V konzultačních hodinách učitelů studenti mohou stále usilovat o zlepšení svých studijních výsledků.

Snahou školy je umožnit každému pocítit radost z úspěchu, který je podložen vlastním úsilím a poctivou prací.

Kapacita ČRG s.r.o. je zhruba 300 studentů, rozdělených do jednoho cyklu osmiletého a jednoho cyklu čtyřletého studia. Až do školního roku 2000–2001 probíhala výuka vždy ve dvou budovách, přes prázdniny 2001 se podařilo budovu na Pražské ulici rozšířit o přístavbu, díky níž se od školního roku 2001–2002 všichni studenti učí pod jedinou střechou, od roku 2004 je součástí školy i vlastní tělocvična.

Diskuze