preview

Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou

Světelskou akademii najdete v krásném prostředí u řeky Sázavy, podél které je vybudovaná cyklostezka. Areál školy tvoří nově zrekonstruované a zmodernizované budovy, které obklopuje parková úprava a sochařská výzdoba. Součástí celého komplexu jsou i domov mládeže, sportovní areál, FIT centrum a moderní jídelna s kantýnou. Výuka probíhá v moderně vybavených učebnách. Jednotlivé obory mají své vlastní dílny a ateliéry se speciálním vybavením. Součástí školy je také školní sklářská huť a čtyři výstavní galerie. V celém areálu a budovách jsou vystaveny práce studentů. Obory zabývající se kamenem a umělečtí kováři mají dílny v odloučeném pracovišti v krásném prostředí pod hradem Lipnice nad Sázavou.Původně šlo o sklářské učiliště. To už je ale dávná minulost! Sklo se zde stále vyučuje, protože jeho zpracování v tomto kraji je třeba podporovat. Ale k němu přibyly i další materiály. V současné době si lze kromě skla zvolit např. keramiku, dřevo, kámen nebo kov. U kovu chlapci většinou volí obor umělecký kovář, dívky zase obor zlatník a klenotník. Všechny materiály se vyučují jak v tříletém oboru, tak ve čtyřletém uměleckořemeslném nebo výtvarném (designovém) maturitním oboru. Mezi uchazeči o studium jsou velmi žádané obory bytový architekt, průmyslový design i aranžér-propagační grafik. Absolventi se dostávají na vysoké školy a velmi dobře se umisťují v republikových i mezinárodních soutěžích.Součástí světelské školy je také Gymnázium, které má kromě všeobecné větve ještě pedagogické zaměření, které si vybírají uchazeči se zájmem o práci především s dětmi. Každý student dostává k dispozici i pro osobní užívání notebook, sportovní kurzy (lyžařský, cykloturistický a vodácký) jsou samozřejmostí, stejně jako prospěchové studium, cenově zvýhodněná autoškola nebo jednodenní i vícedenní exkurze a zájezdy. Četní absolventi světelského gymnázia se stali a stávají výbornými lékaři, právníky, učiteli a vědci. Profese, která je dnes na trhu práce velmi žádaná, je zaměřená na sociální služby. Právě ve světelské akademii jsou připravováni i studenti na toto zaměstnání. Zvolit si mohou tříletý obor Ošetřovatel, nebo čtyřletý obor maturitní, zaměřený na pečovatelskou činnost, příp. sociálně správní činnost. A o tom, že absolventi těchto oborů jsou stále více dobře uplatnitelní, není pochyb. Podrobnosti o možnosti přijetí najdete na www.akademie-svetla.cz

preview

Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou

Akademie Světlá nad Sázavou se vyznačuje individuálním přístupem ke studentům i rodičům. Z tohoto důvodu nabízíme všem zájemcům o studium u nás možnost soukromé návštěvy školy, kterou si mohou dohodnout s naší studijní referentkou. Světelskou akademii najdete v krásném prostředí u řeky Sázavy, podél které je vybudovaná cyklostezka. Areál školy tvoří nově zrekonstruované a zmodernizované budovy, které obklopuje parková úprava a sochařská výzdoba. Součástí celého komplexu jsou i domov mládeže, sportovní areál, FIT centrum a moderní jídelna s kantýnou. Výuka probíhá v moderně vybavených učebnách. Jednotlivé obory mají své vlastní dílny a ateliéry se speciálním vybavením. Součástí školy je také školní sklářská huť a čtyři výstavní galerie. V celém areálu a budovách jsou vystaveny práce studentů. Obory zabývající se kamenem a umělečtí kováři mají dílny v odloučeném pracovišti v krásném prostředí pod hradem Lipnice nad Sázavou.Původně šlo o sklářské učiliště. To už je ale dávná minulost! Sklo se zde stále vyučuje, protože jeho zpracování v tomto kraji je třeba podporovat. Ale k němu přibyly i další materiály. V současné době si lze kromě skla zvolit např. keramiku, dřevo, kámen nebo kov. U kovu chlapci většinou volí obor umělecký kovář, dívky zase obor zlatník a klenotník. Všechny materiály se vyučují jak v tříletém oboru, tak ve čtyřletém uměleckořemeslném nebo výtvarném (designovém) maturitním oboru. Mezi uchazeči o studium jsou velmi žádané obory bytový architekt, průmyslový design i aranžér-propagační grafik. Absolventi se dostávají na vysoké školy a velmi dobře se umisťují v republikových i mezinárodních soutěžích.Součástí světelské školy je také Gymnázium, které má kromě všeobecné větve ještě pedagogické zaměření, které si vybírají uchazeči se zájmem o práci především s dětmi. Každý student dostává k dispozici i pro osobní užívání notebook, sportovní kurzy (lyžařský, cykloturistický a vodácký) jsou samozřejmostí, stejně jako prospěchové studium, cenově zvýhodněná autoškola nebo jednodenní i vícedenní exkurze a zájezdy. Četní absolventi světelského gymnázia se stali a stávají výbornými lékaři, právníky, učiteli a vědci. Profese, která je dnes na trhu práce velmi žádaná, je zaměřená na sociální služby. Právě ve světelské akademii jsou připravováni i studenti na toto zaměstnání. Zvolit si mohou tříletý obor Ošetřovatel, nebo čtyřletý obor maturitní, zaměřený na pečovatelskou činnost, příp. sociálně správní činnost. A o tom, že absolventi těchto oborů jsou stále více dobře uplatnitelní, není pochyb. Podrobnosti o možnosti přijetí najdete na www.akademie-svetla.cz

preview

FARMEKO - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o.

činnost školy jsme zahájili  v roce 1992máme stovky absolventů  se zaměřením na oblast farmacie, laboratoringu, environmentální činnosti a desítky rekvalifikantek v oblasti kosmetické péčeabsolventi se velmi dobře uplatňují v praxi či při dalším studiu na  vysokých školách a vyšších odborných školáchv úspěšnosti studentů ve státních maturitách jsme vysoce nad průměrem v porovnání s ostatními odbornými SŠ v celé ČR !snažíme se školu neustále modernizovat a přizpůsobovat požadavkům legislativy, trhu práce a moderním trendům tak, abychom zajistili absolventům  vysokou konkurenceschopnostmáme řadu významných partnerů pro oblast praktického vzdělávání (odborné praxe studentů): diagnostická oddělení desítek nemocnic (laboratoře), soukromé diagnostické laboratoře a další zdravotnická zařízení celého regionu Vysočiny poskytující diagnostickou laboratorní péči, desítky nemocničních a soukromých lékáren po celé České republice i na Slovensku a významné společnosti provozující sítě lékáren po celé ČRk nejvýznamnějším partnerům naší školy patří: Nemocnice Jihlava - diagnostická oddělení - laboratoře, Nemocnice Havlíčkův Brod - laboratoře, Nemocnice Pelhřimov - laboratoře, AeskuLab laboratoře - CEDELAB Mostiště, Česká lékárna holding provozující síť lékáren Dr. Max, síť lékáren BENU, nemocniční lékárna Jihlava, Zdravotní ústav Jihlava, přírodovědné oddělení Muzea Vysočiny, Ekoinfocentrum Jihlava, ZOO Jihlava ad.

preview

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč

Proč studovat na Gymnáziu Otokara Březiny?• tradice a historie školy• kvalitní příprava ke studiu na všech typech vysokých škol včetně náročnějších oborů (lékařské, matematicko-fyzikální, právnické fakulty)• počet přijatých absolventů ke studiu na vysokých školách převyšuje 90% z přihlášených• 100% úspěšnost u státních maturit• výborné výsledky studentů v olympiádách a soutěžích okresních, krajských i celostátních kol• moderní vybavení učeben – dataprojektory, interaktivní tabule, připojení na internet• laboratoře chemie, fyziky, biologie• učebny jazyků, 3 počítačové učebny• ateliér pro výuku výtvarné výchovy, písárna• možnost volby volitelných předmětů, odborná profilace podle studijních zájmů• možnost volby jazyků – anglický, německý, francouzský, ruský• možnost složit některou z mezinárodně uznávaných zkoušek z cizího jazyka• jazykové exkurze – zájezdy do Anglie, Francie, Německa, Rakouska• odborné exkurze doplňující výuku, návštěvy kulturních akcí• lyžařské a vodácké kurzy• sportovní areál na hry a atletiku• posilovna, tělocvična a gymnastický sál• spolupráce s vysokými školami – MU Brno, VŠCHT Praha, ČVUT Praha• spolupráce s Akademií věd ČR• zapojení do projektů EU• spolupráce s partnerskými školami v zahraničí (Rakousko)• vlastní jídelna• aula• studentský časopis, studentský parlamentStudijní programNa škole je možné studovat tyto gymnaziální studijní obory: 79-41-K/81 všeobecné osmileté studium pro absolventy 5. tříd ZŠ79-41-K/41 všeobecné čtyřleté studium pro absolventy 9. tříd ZŠVšeobecné zaměření studia je ve vyšších ročnících doplněné možností volby volitelných předmětů.Studenti mají tuto možnost volby volitelných předmětů:dva ze tří cizích jazyků (A, N, Fr)jedna z výchov (Hv, Vv)nepovinné předměty - základy administrativy, fiktivní firmav septimě a ve 3. ročníku dva dvouhodinové předměty ze skupin (latina/deskriptivní geometrie/informatika; anglická konverzace/německá konverzace/francouzská konverzace)v oktávě a ve 4. ročníku dva dvouhodinové předměty ze skupin (latina/deskriptivní geometrie/informatika; anglická konverzace/německá konverzace/francouzská konverzace) a dva čtyřhodinové semináře z předmětů (M, F, Ch, Bi ZSV, Z, D)