FARMEKO - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o.

Video

 • činnost školy jsme zahájili  v roce 1992
 • máme stovky absolventů  se zaměřením na oblast farmacie, laboratoringu, environmentální činnosti a desítky rekvalifikantek v oblasti kosmetické péče
 • absolventi se velmi dobře uplatňují v praxi či při dalším studiu na  vysokých školách a vyšších odborných školách
 • v úspěšnosti studentů ve státních maturitách jsme vysoce nad průměrem v porovnání s ostatními odbornými SŠ v celé ČR !
 • snažíme se školu neustále modernizovat a přizpůsobovat požadavkům legislativy, trhu práce a moderním trendům tak, abychom zajistili absolventům  vysokou konkurenceschopnost
 • máme řadu významných partnerů pro oblast praktického vzdělávání (odborné praxe studentů): diagnostická oddělení desítek nemocnic (laboratoře), soukromé diagnostické laboratoře a další zdravotnická zařízení celého regionu Vysočiny poskytující diagnostickou laboratorní péči, desítky nemocničních a soukromých lékáren po celé České republice i na Slovensku a významné společnosti provozující sítě lékáren po celé ČR
 • k nejvýznamnějším partnerům naší školy patří: Nemocnice Jihlava - diagnostická oddělení - laboratoře, Nemocnice Havlíčkův Brod - laboratoře, Nemocnice Pelhřimov - laboratoře, AeskuLab laboratoře - CEDELAB Mostiště, Česká lékárna holding provozující síť lékáren Dr. Max, síť lékáren BENU, nemocniční lékárna Jihlava, Zdravotní ústav Jihlava, přírodovědné oddělení Muzea Vysočiny, Ekoinfocentrum Jihlava, ZOO Jihlava ad.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: www.farmeko.cz
Facebook: https://www.facebook.com/skolafarmeko
Instagram: https://www.instagram.com/skola_farmeko/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCvCK_IJ94J385IoghVTsM6g
Zaměření školy: Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 30
Počet přihlášených: 85
Počet zapsaných: 30

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Laboratorní asistent

Zdravotnické lyceum

Podrobné informace o škole

V současné době škola zajišťuje vzdělávání v  těchto oborech:

 

SOŠ:


VOŠ:

 

K silným stránkám naší školy patří:

 

 • výhody malé školy, příznivé klima, dobře se navzájem známe
 • velmi dobrá spolupráce se sociálními partnery (organizace a firmy podílející se na praktickém vzdělávání - laboratoře zdravotnických zařízení, lékárny, environmentální organizace)
 • velmi dobré vybavení laboratorní technikou
 • velmi dobré vybavení ICT (internet a data projektory v každé učebně, Wi-Fi  síť, přenosné PC)
 • stabilní,  100 % kvalifikovaný pedagogický sbor, nadstandardní vztahy mezi zaměstnanci - jsme dobře sehraný tým
 • odborné předměty vyučují prověření a osvědčení odborníci z praxe - lékaři, farmaceuti, vedoucí  laborantky, odborníci na ŽP
 • školní poradenské centrum - profesionální erudovaná psycholožka je našim stálým zaměstnancem
 • nadstandardní podpora žákům a studentům, přípravné semináře k maturitě
 • prospěchové stipendium pro šikovné žáky SOŠ
 • stipendium budoucích zaměstnavatelů (lékárny) pro studenty VOŠ (až ve výši 80% školného)
 • našim cílem je být školou užitečnou, inspirativní a přátelskou
 • FARMEKO - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o.
 • Znojemská 76b, 58601 Jihlava
 • tel.: 775884749
 • e-mail: reditel@farmeko.cz
 • www.farmeko.cz

Diskuze