Střední zdravotnická škola, Turnov

Zřizovatelem školy je Liberecký kraj, neplatí se školné, vlastní domov mládeže v areálu školy, výhodná poloha v sousedství nemocnice a domova důchodců (praxe žáků), v Turnově od roku 1961, škola oceněna titulem "Škola roku Libereckého kraje 2011", cílem činnosti je výchova a vzdělávání zdravotnických a sociálních pracovníků, příprava na další studium na VOŠ a VŠ především se zdravotnickým a sociálním zaměřením.

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov

SUPŠ A VOŠ TURNOV

>  státní škola, založena v roce 1884

> 4 leté studium s maturitou (SUPŠ)

> 3 a 4 leté studium s absolutoriem - titul Dis. (VOŠ)

> společně s VŠCHT - bakalářské studium - titul Bc.

Střední škola Lomnice nad Popelkou

Střední škola Lomnice nad Popelkou nabízí studijní obory s maturitou a učební obory s výučním listem v oblasti gastronomie, potravinářství, obchodu, služeb a cestovního ruchu.

 

Gymnázium, Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola, Jilemnice, příspěvková organizace

Oficiální název Gymnázium a SOŠ Jilemnice je třeba upřesnit. Jedná se o školu, kde je osmileté (79-41-K/81)a klasické čtyřleté (79-41-K/41) gymnázium, dále třídy se sportovní přípravou (79-42-K/41) a v rámci SOŠ jsou obory Informační technologie (18-20-M/01) a Veřejnosprávní činnost (68-43-M/01).

Škola oslavila v roce 2013 100 let své existence. Pro žáky má k dispozioci domov mládeže. Kvalitní stravování zajišťuje SCOLAREST.