preview

Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba

Školský komplex se nachází na Mendlově náměstí 1/3, 4 v Brně a nabízí:Gymnázium J. G. Mendela – všeobecné gymnaziální studium s důrazem na přírodovědné předměty je vhodné nejen pro přípravu ke studiu na vysokých školách technického, přírodovědného nebo medicínského zaměření, ale široké spektrum volitelných předmětů umožňuje i orientaci na studium humanitních oborů.I. Německé zemské gymnasium – přichází s nadstandardní nabídkou všeobecného gymnaziálního studia s rozšířenou výukou anglického a německého jazyka. Týdenní dotace pro výuku každého z obou jazyků je 3—8 hodin, což výrazně převyšuje počty hodin výuky cizích jazyků na běžných gymnáziích.Střední pedagogickou školu – její absolventi mohou najít uplatnění nejen v mateřských školách, ale i jako vychovatelky (vychovatelé) v řadě dalších zařízení.Anglickou základní školu – je přátelským průvodcem dětí při jejich prvních krůčcích do světa vzdělávání. K jejím přednostem patří nejen nadstandardní materiální vybavení, ale zejména nízké počty dětí ve třídách, vlídné prostředí a individuální přístup k žákům. Výuka probíhá z velké části v anglickém jazyce (využíváme metodu CLIL, tedy Integrovanou výuku předmětu a cizího jazyka). Od školního roku 2019/2020 nabízíme i první třídu s bilingvní metodou výuky. Přijímáme i děti cizinců, které ještě nemluví dost dobře česky, a děti z Mateřské školy Fantazie.Základní uměleckou školu – vyučuje hru na hudební nástroj, zpěv, dramatickou výchovu, taneční výchovu a další obory. Výuka probíhá jednak přímo v budově na Mendlově náměstí, jednak v učebnách na Ježkově ulici (Brno-Lesná).Mateřskou školu Fantazie – školku pro nejmenší, která se nachází v brněnské čtvrti Žabovřesky na Voroněžské ulici.Více zde: https://www.skolskykomplex.cz/o-nas/

preview

Gymnázium Moravský Krumlov, příspěvková organizace

Přemýšlíš o studiu na gymnáziu? V tom případě jsi tady správně. Gymnázium Moravský Krumlov má v regionu výborný zvuk, je partnerskou školou Skupiny ČEZ, Cambridge P.A.R.K a DofE, Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. Pravidelně realizuje projekt DO SVĚTA, díky kterému poznáš krásy Rakouska. Zdejší školní projekty získaly opakovaně certifikát Světová škola. Jako student se můžeš také zapojit do projektu EXTRA TŘÍDA a zkvalitnit tak např. Tvé okolí.Možná Tě ale více zajímá, jestli se od nás dostaneš na vysokou školu? I v tomto případě jsi tady velmi správně, protože naše kvalitní příprava zaručuje více než 95% úspěšnost přijatých absolventů na vysoké školy a univerzity. Jsi nadaná/nadaný, věnuješ se sportu na vysoké úrovni, či máš zdravotní obtíže? Naše gymnázium Ti vytvoří individuální vzdělávací plán, díky kterému zvládneš všechny předměty, stejně tak i maturitní zkoušku. Na bývalé škole Tvůj hlas nebyl slyšet? Chtěla/chtěl bys aktivně zasahovat do dění na naší škole? Nejsme budovou plnou anonymních studentů, naopak se známe velmi dobře, což je naší velkou výhodou oproti jiným gymnáziím. Tvé návrhy budeme brát vážně a Ty je můžeš prosadit díky fungujícímu studentskému parlamentu, který spolupracuje přímo s ředitelkou školy. Každý z našich učitelů k Tobě bude přistupovat jako k jedinečné osobnosti a pomůže Ti objevit, v čem jsi nejlepší. Máš chuť soutěžit a vyhrávat? Studenti Gymnázia Moravský Krumlov jsou dlouhodobě velmi úspěšní v předmětových olympiádách (fyzika, dějepis, matematika, anglický jazyk, český jazyk, chemie, biologie) a v soutěžích pro středoškolské studenty (např. Dějepisná soutěž gymnázií České a Slovenské republiky). Zvítězili jsme v renomované celostátní fyzikální soutěži “Vím proč!“, kterou pořádá společnost ČEZ, a. s. V dalším roce jsme v konkurenci gymnázií celé České republiky skončili ve stejné soutěži druzí. Mezi naše další úspěchy patří např. titul “Česká hlavička“ (1. místo v celostátní soutěži pro nadané studenty). Určitě se spolu shodneme na tom, že znalost cizích jazyků je dnes zcela klíčová. Proto máš u nás kromě standardní výuky angličtiny a němčiny možnost připravit se na složení mezinárodních zkoušek z angličtiny, a to na úrovni B1 (PET) a B2 (FCE) pod záštitou Cambridge English. Pravidelně využíváme zahraniční lektory a rodilé mluvčí. A protože to s cizími jazyky myslíme vážně, můžeš u nás studovat také francouzštinu, ruštinu a latinu. Nemusíš se však bát, že bys v rámci výuky zůstala/zůstal pouze v Moravském Krumlově. Díky partnerství s vysokými školami (Karlova univerzita, Masarykova univerzita, VUT Brno, MendelU) Tě čeká spousta zajímavých exkurzí. Těšit se však můžeš také na výlety za kulturou, sportem (lyžák v Rakousku) a jazykem (Rakousko, Německo, Velká Británie, jižní Evropa). Důvodů, proč studovat naše gymnázium, je mnohem víc. Přijď je objevovat mezi nás a poznej školu, která Tě připraví na budoucnost.

preview

Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací, s.r.o.

Gymnázium Pavla Křížkovského vzniklo v Brně v roce 1993. Ve své koncepci vychází z tradic klasického vzdělání, avšak díky výuce uměleckých oborů a předmětů s nimi spojených se stává školou nového, nekonvenčního typu. Gymnázium studentům nabízí čtyři umělecké profilace: hudební, výtvarnou, literárně-dramatickou nebo hudebně-dramatickou.Spojení kvalitního všeobecného vzdělání gymnaziálního směru a uměleckých oborů je velmi přínosné, Pracovní trh příštího desetiletí bude od odborníků nejrůznějších profesí vyžadovat nejen dobré všeobecné vzdělání, ale také komunikační obratnost, tvořivost a schopnost nalézat nová řešení. Jsme přesvědčeni, že jsme nalezli recept, jak tyto dovednosti ve studentech probudit a rozvinout. Svědčí o tom vysoká úspěšnost našich maturantů při přijímání na vysoké školy a nakonec i úspěšnost u maturitních zkoušek.Jsme malá škola a všichni učitelé zde znají všechny žáky. Na malé škole vznikají jiné vztahy, než na škole velké. Naši učitelé si zpravidla rychle všimnou, když studenta něco trápí a mají více času promluvit s ním. Nemusíte se bát posílat ráno děti do školy. Přijdou do kolektivu bez hrubosti, do kolektivu v němž potkají mnoho pedagogů a kamarádů, kteří je budou inspirovat a obohacovat.Ti ze studentů, kteří se rozhodnou studovat umělecké obory u nás získají dobré základy – výtvarné, herecké, hudební. Naše škola je jednou velkou galerií prací mladých kreslířů a malířů. Do pozdních večerních hodin zní hudbou. Když se vypravíte večer do divadla, uvidíte na jevišti naše malé i mladé herce. Uvidíte tam i naše absolventy. S našimi dětskými herci se setkáte i na televizní obrazovce nebo v kině. A ještě jedna věc. Umělecké obory přinášejí svobodu volby a zodpovědnost svobody. Bude jen a jen na vašich dětech, jak vyjádří své pocity a myšlenky – v hudbě, obrazu nebo v básni. Učí se přemýšlet o sobě samých a současně vážit svá slova i postoje.Nejsme však jednostranně uměleckou školou. Naše absolventy najdete na všech typech vysokých škol a mnozí z nich vzpomínají na to, jak jim umělecká průprava pomohla lépe komunikovat, lépe přesvědčovat a přesvědčivěji argumentovat. Získané prezentační dovednosti se hodí i vědci žádajícímu o grant, obchodníkovi formulujícímu obchodní sdělení, manažerovi motivujícím svůj pracovní kolektiv. A v neposlední řadě – hudba, obrázky, divadlo – to vše výrazně obohacuje soukromý život. Věřte, že je to hodně. V životě přicházejí chvíle, kdy to všichni potřebujeme. Vaše děti budou o to bohatší.