preview

Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55

Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek, Lesnická 55 (dále jen „škola”) je dnes příspěvkovou organizací zřízenou Jihočeským krajem. Hospodaří s finančními prostředky přidělenými z rozpočtu kraje (tzv. provozní náklady) a ze státního rozpočtu (tzv. přímé náklady výuky, přidělované podle počtu žáků), i s vlastními příjmy. Ty může získat doplňkovou – tj. hospodářskou – činností (která ale nesmí být na úkor hlavní činnosti školy). Škola užívá ucelený areál o rozloze 2,4 ha na předměstí Sv. Václava města Písku, komunikačně velmi dobře přístupný (bezprostřední blízkost silničního okruhu kolem města a železniční zastávky), ve kterém stojí jednotlivé budovy školy: budova střední lesnické školy s přístavbou tzv. „pavilonu”, budova vyšší odborné školy lesnické, budova domova mládeže, budova tělocvičny, budova školní jídelny s prostornou aulou. Budovy školy, pavilonu a domova mládeže jsou vzájemně propojeny krytými chodbami, takže tvoří jediný funkční celek.Čtyři pětiny areálu školy pokrývá zeleň. Většinu z toho představuje školní arboretum – botanická zahrada specializovaná na stromy a keře, s dobře udržovanou parkovou úpravou, v roce 2008 bylo vyhlášeno kulturní památkou.Odborná praxe a cvičení žáků se realizuje v rámci Krajského školního hospodářství  - středisko Školní polesí Hůrky (lesní hospodářský celek Hůrky o rozloze 652 ha je vzdálen od školy cca 5 km) Zde je veškeré zázemí pro praktickou výuku žáků v lesnických disciplínách, v mysliveckém a pilařském provozu.Od podzimu 2018 pracují studenti v rámci výuky se SEIWINEM - nejpoužívanějším informačním systémem pro řízení lesního hospodářství v ČR od české rodinné firmy HA-SOFT, s.r.o.. Získají tak cenné odborné dovednosti, které si přímo v praxi vyzkouší na reálných příkladech.

preview

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor

Proč u nás studovat?Jsme vzdělávací institucí více než 150 let. Máme odborníky nejen v zemědělství, ale i v ostatních odvětvích národního hospodářství, naši absolventi jsou i ve vysokých pedagogických funkcích univerzit. Naše škola je oblíbená zejména proto, že získáte kromě teorie především praxi. Díky tomu budete připraveni nejen na výkon povolání, ale také na studium na vysokých školách. Uplatnění naši absolventi naleznou nejen v zemědělských oborech, ale mohou se specializovat i na jiná odvětví, protože získají všeobecný přehled. Máme odpovídající zázemí pro výuku – jako jedni z mála máme školní statek, kde používáme moderní technologické postupy a dosahujeme ziskových výsledků výroby. Nepřipravujeme jen teoretiky, ale odborníky do praxe. Naši absolventi naleznou uplatnění vždy. Zemědělství a přidružené obory jsou perspektivní ve všech ekonomických cyklech. Rozvrh výuky je optimálně sestaven nejen vzhledem k dojezdu žáků, ale i k dalšímu zájmovému vyžití žáků, budete mít čas na své koníčky a nemusíte se obávat, že něco zmeškáte. Navíc cestujeme do zahraničí, ve spolupráci s institucemi i firmami vám zajistíme praxi ve významných zemědělských institucích v různých koutech světa. Zemědělství je progresivně rozvíjející odvětví, které potřebuje vzdělané, mladé lidi. Díky tomu naleznete uplatnění nejen v České republice, ale i v zahraničí. Máme vlastní školní jídelnu, která je oblíbená i mezi studenty ostatních škol, protože skvěle vaříme. Samozřejmostí je vlastní ubytovací zařízení v Domově mládeže. Dopravní dostupnost školy ze všech regionů Jihočeského, Středočeského kraje a Kraje Vysočina je zajištěná. 

preview

Střední škola, Vimperk, Nerudova 267

JAKÉ JSOU VÝHODY STUDIA NA NAŠÍ ŠKOLE?Studijní a učební obory pro dívky a chlapceŽádané atraktivní oboryBezproblémové uplatnění absolventůPřátelské týmové prostředíModerně technicky vybavená pracovištěStudijní výhody, svářečské kurzy, autoškola A, B, C, TStipendiaMožnost dalšího rozvojePROFIL ŠKOLYNaše škola nabízí velké množství oborů v různých oblastech.Nabízíme vzdělání v oblasti elektro, stavební, zemědělské a lesnické, a v oborech služeb. Odborná výuka, vedená zkušenými pedagogy, umožňuje žákům získat praktické zkušenosti v kvalitním výukovém prostředí a praxi u renomovaných firem. Praxe je částečně realizována na smluvních pracovištích.Při založení před více než čtyřiceti lety měla naše škola jeden učební obor. Nyní máme téměř dvě desítky oborů, 110 zaměstnanců ve dvou městech a více než čtyři stovky žáků.Střední škola je dynamická společnost známá svým týmovým pracovním prostředím. Našim studentům ve všech oborech nabízíme možnost dalšího profesního růstu a rozvoje. Studentům navíc poskytujeme skvělé technické zázemí, možnost stipendií a oborovou prostupnost. Některé obory jsou jediné v Jihočeském kraji a jeden obor je dokonce celostátně unikátní.Jedna část školy sídlí v Prachaticích, kde si mohou naši studenti užívat toho nejlepšího z krásného okolí s bohatým kulturním životem a historickým centrem. Vedení školy sídlí ve Vimperku a pokud dáváte přednost krásám přírody, můžete v okolí navštěvovat Šumavu z jejího centra. Ať jsou Vaše koníčky jakékoli, včetně lyžování nebo cyklistiky, jistě najdete vhodné místo k jejich provozování.Chcete-li studovat v kvalitní škole v krásném prostředí, Střední škola a Základní škola, Vimperk se sídly ve Vimperku a Prachaticích, je tu pro vás.

preview

Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405

Střední škola poskytuje střední odborné vzdělávání s různorodým zaměřením, zabezpečuje výchovu a odbornou přípravu v tříletých učebních oborech, vychovává žáky pro výkon povolání ve zvoleném oboru, k bezproblémové integraci do společnosti a k profesnímu uplatnění na trhu práce. Poskytuje také speciálně pedagogickou péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.Výuka ve všech učebních oborech probíhá dle Rámcových vzdělávacích programů schválených MŠMT, z kterých vychází Školní vzdělávací programy (ŠVP).Vzdělávání žáků je realizováno prostřednictvím speciálně pedagogických metod a forem učení s využitím názorných pomůcek a didaktické techniky (interaktivní tabule, PC, 3D tiskárny apod.). Výuka se uskutečňuje v moderně vybavených odborných dílnách a učebnách školy a na externích pracovištích v soukromé i státní sféře. Provozujeme vlastní svářečskou školu, pro žáky zajišťujeme kurzy autoškoly, organizujeme odborné exkurze, kulturní akce, přednášky a besedy. Žáci se zúčastňují s úspěchem různých odborných celorepublikových soutěží (opraváři zeměd. strojů, kováři, kuchaři, aranžéři atd.).Pro veřejnost poskytujeme kadeřnické a masérské služby ve vlastních provozovnách, zajišťujeme zednické, instalatérské, elektrikářské, truhlářské a autoopravářské práce, kurzy svařování, je možnost sjednání zakázkové výroby u oborů květinářské a aranžérské práce, cukrářské a kuchařské práce, pronajímáme tělocvičnu, celoročně zajišťujeme stravování a v době školních prázdnin i ubytování, atd.Střední odborné učiliště poskytuje výchovu, teoretické vzdělání a odbornou přípravu v tříletých učebních oborech středního vzdělávání. Obory jsou určeny pro žáky, kteří splnili povinnou školní docházku na základní škole. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce.