Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o.

Gymnázium Palackého a Střední odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. poskytuje žákům jak všeobecné vzdělání, tak vzdělání odborné. V rámci odborného vzdělávání jsou žáci připravováni pro oblast samostatného podnikání i pro práci ve výkonných funkcích managementu v různých typech firem, na příslušných úsecích státní správy a samosprávy, včetně samostatného řízení a organizování činnosti ve veřejné správě. Vzdělávání je uskutečňováno v Přerově na adrese Palackého 1380/19.

Střední škola technická Přerov, Kouřílkova 8

SŠT má polytechnické zaměření (optika, mechatronika, strojní a stavební). Kvalitní výuka je zabezpečena novými stroji a technologiemi a škola díky zateplení budov získala přívětivější tvář. Spoluprací s nejzvýznamnějšími firmami Olomouckého kraje a ČR (Meopta, Mubea, Honeywell, Olympus, Chropyňská strojírna, Hanácké železárny a pérovny, PSP Pohony...) mohou žáci získat stipendia, praxi a nejnovější poznatky ve špičkových technologiích. Přijďte se kdykoli podívat! Rádi Vás uvidíme!