Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba

Areál školy je umístěn na okraji města v dobré dostupnosti hromadné dopravy. Pro žáky máme připravenou pestrou nabídku oborů středního vzdělání, oborů středního vzdělání s výučním listem a oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou v denní i dálkové formě vzdělávání. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami nabízíme bezplatné užívání speciálních učebnic, speciálních didaktických a kompenzačních pomůcek.

Střední škola elektrotechnická Ostrava

Současnost školy

Naše škola poskytuje všechny středoškolské formy elektro-technického vzdělávání:


 denní čtyřleté s maturitou
denní tříleté s výučním listem
nástavbové denní dvouleté nebo dálkové tříleté (pro získání maturitní zkoušky pro absolventy tříletých oborů).


Současně umožňujeme jednoduchý přestup mezi maturitními a nematuritními obory (nejlépe během prvního nebo po prvním ročníku) v závislosti na studijních problémech či úspěších.

Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice

Střední průmyslová škola nabízí 3 čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou a jeden tříletý ukončený výučním listem. Více na webu spszengrova.cz .