Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto

Stavebnictví

Délka studia: 4 roky

Forma studia: denní

Uplatnění absolventů: ve středních technických funkcích na stavbách, stavebním provozu, v projektování staveb, ve správních orgánech

Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto

ISŠT je umístěna ve vlastních budovách tvořících jediný komplex zahrnující jak prostory pro vlastní teoretické a praktické vyučování, tak i ubytování a stravování žáků, včetně sportovního zařízení.

Škola byla a je orientována na přípravu žáků ve strojírensko-technických oborech. Cílem koncepce je skloubit výuku učebních a maturitních oborů strojírenského zaměření a dát tak žákům možnost jak volby, tak prostupnosti studia podle jejich individuálních schopností.

Střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí

Střední zdravotnická škola nabízí čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou - obor zdravotnický asistent a sociální činnost.

Dále škola nabízí tyto kurzy: masérský kurz, znakový jazyk, pracovník v sociálních službách, sanitář, chůva, zdravotník zotavovacích akcí, základy práce s počítačem.

Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí

 Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí  je státní školou s právní subjektivitou, která již 70 let zabezpečuje v širokém regionu výuku studijních a učebních oborů spjatých s automobilovým průmyslem. Dlouhodobě dosahuje špičkových výsledků, o čemž svědčí trvalé přední umístění studentů na celorepublikové soutěži Automechanik Junior středních  škol a učilišť s automobilními obory a účast našich soutěžících v mezinárodním kole.Úspěšně se zapojuje do celé řady  projektů s regionální i celorepublikovou platností.12.12.2020Škola disponuje vlastním areálem (20 učeben, 7 odborných pro výuku jazyků, technologie a výpočetní techniky, přednáškový sál, učebna automobilové techniky, učebna pro přípravu řidičů, diagnostiky a učebny vlastní autoškoly pro výcvik řidičů skupin M, A, B, C, T, E), školním autoservisem, jehož součástí je STK nákladních automobilů i vlastní čerpací stanice. Součástí výuky je podle oborů získání svářečského a řidičského průkazu. V areálu školy je vlastní domov mládeže s 2 – 3 lůžkovými pokoji a kapacitou cca 150 míst, tělocvična, posilovna a venkovní sportovní areál a vlastní kuchyň s jídelnou. 

Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň

Navazujeme na tradici ekonomického vzdělávání, které v Chocni započalo roku 1920. Nabízíme široké spektrum uplatnění ve světě podnikání, financí, cestovního ruchu, ve veřejné správě a v oblastech gastronomie. Poskytované vzdělání absolventům otevírá cestu k dalšímu studiu na vyšších odborných a vysokých školách. Spolupracujeme s partnerskými školami v zahraničí, úspěšně se podílíme na projektech financovaných fondy EU. Žáci se mohou stravovat ve školní jídelně a ubytovat se v domově mládeže.