Střední škola Bor

Střední škola v Boru byla založena jako zemědělské učiliště ve školním roce 1960/1961.Během svého působení škola změnila název na střední odborné učiliště zemědělské a od 1. 1. 2008 na střední školu. V současné době střední škola vzdělává kolem 200 žákyň a žáků ve třech učebních oborech, které jsou zakončeny po tříletém studiu závěrečnou zkouškou. 

Střední škola Horní Bříza

Hornobřízská střední škola byla založena v r. 1949 jako odborné učiliště Západočeských keramických závodů. V současnosti je moderním vzdělávacím zařízením, jehož zřizovatelem je Plzeňský kraj. Kapacita školy je 280 žáků, součástí školy je domov mládeže, stravovací zařízení a samozřejmě dílny pro praktické vyučování žáků. Dosud ve škole získalo střední vzdělání s výučním listem nebo maturitou téměř 5000 absolventů.

V rámci produktivní činnosti žáci vyrábí dekorativní a zahradní keramiku, hrnčířské kruhy a další zámečnické, případně elektrotechnické výrobky podle přání zákazníků a za výhodné ceny. Ve škole si lze objednat i práce stavební, zejména pak obkladačské. V závislosti na produktivní činnosti jsou žákům poskytovány měsíční odměny. Od druhého ročníku mohou žáci vykonávat produktivní činnosti na smluvních pracovištích podnikatelských subjektů – firem.

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Karlovarská 99, 323 00 Plzeň

Střední zdravotnická škola v Plzni, škola s dlouholetou tradicí, sídlí od roku 2000 v nové budově – v areálu středních škol na Karlovarské třídě, kde je dispozici také internát a školní jídelna. Budovu školy poznáte na první pohled – její okna září jasně modrou barvou, tedy tou barvou, která často zdravotnictví symbolizuje. Škola je příjemcem podpory z ESF, podílí se na několika projektech.  Novinkou naší školy je od 1. 9. 2016 otevření nového studijního oboru – Masér sportovní a rekondiční.

Střední průmyslová škola dopravní Plzeň


Největší a nejlépe vybavená škola svého typu v Plzeňském kraji
Škola udržitelného rozvoje 1. stupně na období let 2014 - 2016
1087 žáků k 30. září 2015
2 plně vybavené školní areály v Plzni na Lochotíně a v Křimicích
819 lůžek vlastního ubytování
Škola má 2 vlastní stravovací zařízení s objemem 1850 jídel denně
Se školou odborně spolupracuje více než 100 firem
Společenský sál, tělocvičny, klubovny